Zakład Botaniki

Pracownicy Zakładu  dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj- Kierownik Zakładu

  Redaktor naczelny "ETNOBIOLOGIA POLSKA"

  Łukasz Łuczaj, PhD, DSc, Department Head, Editor-in-Chief "Etnobiologia Polska"

  Tel./Phone: +481778518754

e-mail: lukasz.luczaj@interia.pl

pok./room 447, D9

Badania: Ekologia, Etnobotanika, Ziołoznawstwo, Dzikie rośliny jadalne Europy i Chin

 

Gosia Karbarz 2.jpg [632.19 KB]   dr inż. Małgorzata Karbarz UR Wydziałowy Koordynator ds. Programu MOST) / Małgorzata Karbarz,  BEng, PhD MOST Coordinator

  Tel./Phone: +48178518754

  e-mail: karbarz.m@gmail.com

  pok./room 324, B1, A0

  Badania/Research interests: Genetyka molekularna roślin, Bioetyka/

  Plant Molecular Genetics, Bioethics

 

Pracownicy Zakładu   dr Mateusz Wolanin / Mateusz Wolanin, PhD

  Tel./Phone: +48177855449

  e-mail: wolaninm@wp.pl

  pok./room 449, D9

  Badania/Research interests: Geografia roślin, Taksonomia roślin / Phytogeography, Plant taxonomy

 

  

Piziak.jpg [771.30 KB]  mgr inż. Magdalena Piziak- pracownik inżynieryjno-techniczny/ Magdalena Piziak, MSc, BEng, Research, Technical and Administrative Staff

  Tel./Phone: +48178518754

  e-mail: sarzynska.magdalena16@gmail.com

  pok./room 324, B1, A0

 

mgr inż. Aldona Ladzińska - pracownik inżynieryjno-techniczny/ Aldona Ladzińska, MSc, BEng, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48177855450

 e-mail: aladynka@ur.edu.pl

  pok./room 450, D9

 

Adres:

 

Zakład Botaniki

Instytut Biologii i Biotechnologii

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Pigonia 1

35-310 Rzeszów

 

Department of Botanic

Institute of Biology and Biotechnology

College of Natural Sciences

University of Rzeszow

ul. Pigonia 1

35-310 Rzeszów

Poland