Zakład Biochemii i Biologii Komórki

dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof UR - Kierownik Zakładu / Renata Zadrąg-Tęcza PhD, DSc, Head of Department

Tel./Phone: +48 17 7855413

e-mail: retecza@ur.edu.pl

pok./room 413, D9

Badania/ Research interests: biologia komórki, starzenie, biologia drożdży, regulacja długości życia i potencjału reprodukcyjnego komórek / cell biology, aging, yeast biology, regulation of the cell reproductive potential and lifespan

 

dr Sabina Bednarska / Sabina Bednarska, PhD

Tel./Phone: +48 17 7855412

e-mail: skoziol@ur.edu.pl

pok./room 412, D9

Badania/ Research interests: biologia wolnych rodników, biochemia, enzymologia, chemia antyoksydantów niskocząsteczkowych, biologia drożdży / free radicals biology, biochemistry, enzymology, antioxidants chemistry, yeast biology

 

dr Magdalena Kwolek-Mirek / Magdalena Kwolek-Mirek, PhD

Tel./Phone: +48 17 7855412

e-mail: mkwolek@ur.edu.pl

pok./room 412, D9

Badania/ Research interests: biochemia, metabolizm komórki, biologia drożdży, stres oksydacyjny, toksyczność aldehydów i ich metabolitów / biochemistry, cellular metabolism, yeast biology, oxidative stress, toxicity of aldehydes and metabolites

 

dr Mateusz Mołoń/Mateusz Mołoń, PhD

Tel./Phone: +48 17 7855407

e-mail: mateuszmolon@ur.edu.pl

pok./room 407, D9

Badania/ Research interests: biologia drożdży, metabolizm komórki, starzenie, regulacja ekspresji genów / yeast biology, cellular metabolism, ageing, regulation of gene expression

 

dr Sławomir Bartoszewski- pracownik naukowo-techniczny/Sławomir Bartoszewski, PhD, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48 17 7855407

e-mail: slawek@ur.edu.pl

pok./room 407, D9

Badania/ Research interests: genetyka rozwoju, Drosophila melanogaster, kutikula u owadów, supresory nowotworów, niedobór hemu, małogłowie / developmental genetics, Drosophila melanogaster, insect cuticle, tumour suppressors, heme shortage, microcephaly

 

dr inż. Roman Maślanka– pracownik naukowo–techniczny/Roman Maślanka, PhD, BEng, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48 17 7855413

e-mail: rmaslanka@ur.edu.pl

pok./room 413, D9

 

 

Adres:

 

Zakład Biochemii i Biologii Komórki

Instytut Biologii i Biotechnologii

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Zelwerowicza 4

35-601 Rzeszów

 

 

Department of Biochemistry and Cell Biology

Institute of Biology and Biotechnology

College of Natural Sciences

University of Rzeszow

ul. Pigonia 1

35-310 Rzeszów

Poland