Pracownia Fizjologii i Ekologii Roślin

dr hab. prof. UR Tomasz Durak - Kierownik Pracowni / Tomasz Durak, PhD, DSc, Head of Department

Tel/Phone: +48178516821

e-mail: tdurak@univ.rzeszow.pl

pok./room 126, G4

Badania / Research interests: ekologia lasu, różnorodność gatunkowa, struktura i dynamika roślinności leśnej, inerakcje między rośliną i zwierzęciem, plastyczność  fenotypowa i adaptacje roślin / forest ecology, species diversity, forest vegetation structure and dynamics, plant animal interactions, plant plasticity and adaptation

 

dr hab. prof. UR Jacek Żebrowski / Jacek Żebrowski, PhD, DSc

Tel/Phone: +48178516821

e-mail: jaze28@interia.pl

pok./room 011, A1

Badania: struktura i biomechanika ściany komórkowej, fotomorfogeneza, spektroskopia FTIR, obrazowanie z wykorzystaniem AFM

 

mgr Jagoda Dampc - pracownik inżynieryjno-techniczny / Jagoda Dampc, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel/Phone: +48178518584

e-mail: jadampc@ur.edu.pl

pok./room 335, B1, A0

 

mgr Michał Dziubek - pracownik inżynieryjno-techniczny / Michał Dziubek , MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel/Phone: +48178518584

e-mail: mdziubek@ur.edu.pl

pok./room 335, B1, A0

 

 

Adres:

 

Pracownia Fizjologii i Ekologii Roślin

Instytut Biologii i Biotechnologii

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Pigonia 1

35-310 Rzeszów

 

Laboratory of Physiology and Plant Ecology

Institute of Biology and Biotechnology

College of Natural Sciences

University of Rzeszow

ul. Pigonia 1

35-310 Rzeszów

Poland