Absolwenci - 2016 rok

Diana Bednarz

obecnie: młodszy technolog, PPH CERKAMED

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2016 rok

Absolwenci - 2016 rok

 

 

Sylwia Pabian

obecnie: asystent naukowo-dydaktyczny; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Zakład Cytologii Klinicznej

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2016 rok

Absolwenci - 2016 rok

 

 

Beata Miedziak

obecnie: Interdyscyplinarne Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej, CENT

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2016 rok

Absolwenci - 2016 rok

 

 

Klaudia Kogut

obecnie: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2016 rok

mgr inż. Klaudia Kogut

mgr inż. Klaudia Kogut

 

 

Natalia Dworak

obecnie: Laboratory Specialist w Department of Microbiology, Immunology, and Cancer Biology, School of Medicine, University of Virginia

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2016 rok

mgr Natalia Dworak
mgr Natalia Dworak

 

 

Ewelina Golec

Obecnie: Doktorant Department of Translational Medicine, Lund University I,

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2016 rok

mgr inż. Ewelina Golec
mgr inż. Ewelina Golec