Staże w Institute of Cell Biology - Bern University

 

Sylwia Pabian studentka I roku roku studiów magisterskich, kierunek biotechnologia, specjalność biotechnologia molekularna. Stypendium. Rok akademicki 2015/2016 Miejsce stażu: Institute of Cell Biology, University of Bern, Szwajcaria Kierownik laboratorium: prof Mariusz Nowacki, Opiekun naukowy: mgr Iwona Rzeszutek http://www.izb.unibe.ch/content/groups/nowacki/genome_editing/index_eng.html

Efekty pracy z udziałem p. Sylwii zostały opublikowane w czasopiśmie CELL w publikacji naukowej zatytułowanej "Circular Concatemers of Ultra-Short DNA Segments Produce Regulatory RNAs" . Praca  została wykonana w Institute of Cell Biology, University of Bern pod kierunkiem Pana Profesora Mariusza Nowackiego.

Więcej informacji o odkryciu można znaleźć pod linkiem (animacja)

 

Stypednium ufundowane przez prof Mariusza Nowackiego