Nasi studenci w krajowych ośrodkach naukowych

 

Patrycja Pańczyszyn-Trzewik, I rok st. magisterskie, kierunek Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna

Miejsce stażu: Instytut Farmakologii Polskiej Akdademi Nauk w Krakowie, Zakład Neurobiologii

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Gabriel Nowak, dr n. med. Magdalena Sowa-Kućma

 

Karolina Pacyk i Monika Pępek, I rok studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna

Miejsce stażu: Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Zakład Chemii Medycznej

Opiekun naukowy: dr Magdalena Górska

 

Justyna Czarnik, II rok studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna

Miejsce stażu: Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Poznańskie Konsorcjum RNA (KNOW),

działający przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Zakład Ekspresji Genów

Kierownik Zakładu i opiekun naukowy: Prof. dr hab. Zofia Szweykowska - Kulińska

 

Klaudia Kogut, II rok studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna

Miejsce stażu: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Zakład Biosyntezy Białka

Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Sarnowski

 

od lewej Karolina Pacyk (studentka I roku studiów mgr Biotechnologii), dr Magdalena Górska (Opiekun naukowy stażystek), Monika Pępęk  (studentka I roku studiów mgr Biotechnologii),
od lewej Karolina Pacyk (studentka I roku studiów mgr...
Patrycja Pańczyszyn-Trzewik
Patrycja Pańczyszyn-Trzewik
Justyna Czarnik
Na zdjęciu wraz z opiekunem naukowym oraz zespołem badawczym KNOW.
Justyna Czarnik Na zdjęciu wraz z opiekunem naukowym oraz zespołem...
Klaudia Kogut
Klaudia Kogut