Aktualne informacje na temat stypendiów i staży

 

Wszelkie informacje na temat aktualnych programów stypendialnych i stażowych dostępne na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uczelnie partnerskie Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach Programu Erasmus+