7.9 Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

Kierownik

dr inż. Jacek Bartman

budynek A0, skrzydło B1, pokój 337

tel. 17 851 85 86

email: jbartman@ur.edu.pl

Opis wyposażenia

7.9a.jpg [87.67 KB]

- stoły elektrotechniczne wyposażone w system zasilania laboratoryjnego: z nieregulowanymi parametrami zasilania (2 szt.), AC  z możliwością regulacji  parametrów zasilania (1 szt.),  DC z mo­żli­wo­ścią regulacji  parametrów zasilania - regulowany autotransformator 3-fazowy (1 szt.),

 - zespół dwóch maszyn elektrycznych (generator + silnik A) sprzężonych na wspólnym łożu oraz dodatkowo: zespół sterowania silnikami (napęd Emerson), zespół mierników,

7.9b.jpg [81.55 KB]   7.9c.jpg [74.53 KB]

  - zespół dwóch silników (jeden AC, drugi serwomotor) sprzężonych i posado­wio­nych na wspólnym łożu, zespół ste­ro­wa­nia silnikami (napęd Emerson) 9 mier­ników,

7.9d.jpg [147.95 KB]

 - zespół pompowy czterosilnikowy  wraz z arma­turą, zbiornik wody niezbędny do pra­cy zespołu, układ sterowania pompa­mi,

7.9e.jpg [96.28 KB]

- 8-kanałowy przenośny rejestrator da­nych z wejściem USB,SD,  (próbko­wa­nie od - najrzadziej min 1 próbka/h do naj­czę­ściej min. 4000 próbek/s),

- inne niezbędne wyposażenie takie jak:  auto­transformatory, zasilacze, woltomie­rze, amperomierze, watomierze,  mierniki uniwersalne, rezystory, kondensatory, cewki itp.