Usługa Office 365

Usługa Office 365 należy do grupy rozwiązań typu Software as a service (w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa) – jeden z modeli chmury obliczeniowej, w którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z klienta na dostawcę usługi. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania.

W ramach tzw. planów Office 365 funkcjonują 2 typy kont:
1. Konta osobiste oparte na prywatnym adresie e-mail, np.: jkowalski@wp.pl ; jkowalski@hotmail.com ; [email protected]
2. Konta służbowe (inaczej w organizacji), np.: jkowalski@prac.ur.edu.pl
W rozwiązaniu wdrożonym w Uniwersytecie Rzeszowskim można korzystać tylko z konta służbowego.

Nauczyciel UR w ramach usługi Office 365 otrzymuje dostęp on-line do następujących aplikacji:
Outlook; OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Sway, Forms, Stream, Video, Whiteboard, Planner, To Do, Delve, Kaizala, Power Apps, Yammer, Zadania, Osoby, Kalendarz, Power Automate, Class Notebook.
Ze względu na duże możliwości w zakresie kształcenia zdalnego na szczególną uwagę zasługuje aplikacja Teams.
Bardziej szczegółowe instrukcje dostępne są poniżej, w Materiałach do pobrania. 
Dobra praktyka: dla wielu aplikacji online można pobrać tzw. wersje klasyczne i zainstalować je na swoim komputerze, np.: Teams, Whiteboard, Sway.

Sposób logowania opiera się na danych wykorzystywanych do logowania np. do Wirtualnej Uczelni lub systemu EOD. Login do usługi Office365 tworzony jest według wzoru: < login >@prac.ur.edu.pl gdzie < login > oznacza nazwę wykorzystywaną przez Państwa w systemie Wirtualna Uczelnia lub EOD – najczęściej (choć nie zawsze) jest to połączenie pierwszej litery imienia i całego nazwiska, np. „anowak” w przypadku Anny Nowak.
Hasłem do usługi Office365 będzie to samo hasło, które wykorzystujecie Państwo w systemie Wirtualna Uczelnia lub EOD.

Hasło do Wirtualnej Uczelni lub systemu EOD można zresetować na stronie:
https://konto.ur.edu.pl
W razie problemów z logowaniem Nauczyciel proszony jest o kontakt mailowy pod adresem
office365@ur.edu.pl lub mgron@ur.edu.pl
W celu ułatwienia obsługi proszę podawać w korespondencji numer swojej legitymacji pracowniczej.

Link do aplikacji MS Teams w wersji klasycznej (w celu pobrania i instalacji na komputerze):

https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app

Link do bezpłatnego kursu online Teams dla Edukacji:

https://ewangelista.it/teams/