Postępowania doktorskie


Kolegium Nauk Medycznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinach:


Postępowania o nadanie stopnia doktora 

mgr Gabriela Kamińska
Nr tel. 17 872 11 20
gkaminska@ur.edu.pl