Realizowane 2022 r.

„Cytyzyna w leczeniu uzależnienia od elektronicznych papierosów: randomizowane placebo-kontrolowane badanie.” - prof. dr hab. n. med. Piotr Tutka

Innowacyjny niekomercyjny projekt z zakresu psychiatrii/uzależnień o ogromnym znaczeniu multidyscyplinarnym prowadzony przez zespół badawczy Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Celem projektu jest ocena skuteczności leczenia cytyzyną uzależnienia od elektronicznych papierosów oraz „podwójnego” uzależnienia od elektronicznych i tytoniowych papierosów. Projekt polega na realizacji randomizowanego, podwójnie zaślepionego i kontrolowanego placebo badania klinicznego, w którym cytyzyna jest stosowana w zmodyfikowanym, innowacyjnym schemacie dawkowania. Badanie jest prowadzone u palaczy elektronicznych papierosów po 16 roku życia w wielu ośrodkach w Polsce. Rekrutacja uczestników badania rozpocznie się w pierwszym kwartale 2023 roku. Zakończenie projektu przewidziano w 2027 roku. Efektem projektu będzie opracowanie po raz pierwszy na świecie leczenia farmakologicznego uzależnienia od papierosów elektronicznych i „podwójnego” uzależnienia. Od strony naukowej będzie to innowacja i przełom na skalę światową, zaś od strony wdrożeniowej badanie będzie miało ogromne znaczenie zdrowotne, społeczne i ekonomiczne dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na całym świecie.