Poradnia dietetyczna

Adres systemu informatycznego z dowodami wkładu działalności naukowej oraz dowodami wpływu społecznego

http://www.wzsrzeszow.pl/poradnia/dietetyka

Ewaluowany podmiot

Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Tytuł opisu wpływu społecznego

Działalność studenckiej poradni dietetycznej

1.Wkład działalności naukowej

W ramach zajęć praktycznych z przedmiotu „Żywienie w stanach chorobowych”  od 2015 roku jest prowadzona Poradnia Studencka Dietetyki Medycznej we współpracy z Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznym na ul. Warzywnej 3. W poradni 2-3 razy w tygodniu studenci przyjmują pacjentów z problemami zdrowotnymi, edukują i tworzą dla nich materiały (zalecenia i jadłospisy). Wszystkie działania są nieodpłatne. Pacjenci są kierowani przez specjalistów z poradni WZS, w szczególności z poradni diabetologicznej. 

2.Dowody wkładu działalności naukowej

Polak Ewelina jako instruktor ZP oraz studenci biorący udział w projekcie.

3.Charakterystyka wpływu społecznego

Edukacja żywieniowa, przeciwdziałanie nadmiernej masie ciała i jej konsekwencjom zdrowotnym

4.Dowody wpływu społecznego

Wkład lokalny w edukację pacjentów poradni dietetycznej na zasadach wolontariatu. Dowodem są materiały sporządzone dla ok. 200 osób.

5.Uzasadnienie interdyscyplinarności działalności naukowej o przełomowym znaczeniu dla rozwoju nauki

Współpraca między Uniwersytetem Rzeszowskim a Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznym miała wpływ na region podkarpacia. Pacjenci z otyłością i towarzyszącą jej cukrzycą typu 2 byli edukowani przez studentów dietetyki. Otrzymane materiały na temat właściwego odżywiania mogą posłużyć jako rzetelna wiedza zarówno dla pacjenta jak i bliskich mu osób. Wiadomym jest że w dobie natłoku wielu informacji z dziedziny żywienia, przeciętnemu odbiorcy ciężko wybrać te najważniejsze i najbardziej wiarygodne.