Naturalne składniki żywnościowe

Adres systemu informatycznego z dowodami wkładu działalności naukowej oraz dowodami wpływu społecznego

https://www.researchgate.net/publication/337451446_ Effect_of_Fertilization_in_Selected_

Phytometric_Features_and_Contents_of_Bioactive_Compounds_in_Dry_Matter_of_Two

_Varieties_of_ Basil_Ocimum_basilicum_L

https://www.researchgate.net/publication/331962052_The_effect_of_drying_ methods_on

_the_energy_consumption_bioactive_potential_and_colour_of_ _dried_leaves_of_Pink_

Rock_Rose_Cistus_creticus

Ewaluowany podmiot

Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Dyscyplina naukowa

Nauki o Zdrowiu

Tytuł opisu wpływu społecznego

Projekty badawcze

1.Oznaczanie właściwości antyoksydacyjnych ziół leczniczych.

Agnieszka Ewa Stępień, Kinga Szlachetka

2.Oznaczanie zawartości bisfenolu A w mleku kobiecym.

Agnieszka Ewa Stępień, Artur Mazur

3.Oznaczanie oligosacharydów w mleku kozim i kobiecym.

Agnieszka Ewa Stępień, Aleksander Myszka, Małgorzata Huflejt, Anna Górka

1. Wkład działalności naukowej

  1. Effect of Fertilization in Selected Phytometric Features and Contents of Bioactive Compounds in Dry Matter of Two Varieties of Basil (Ocimum basilicum L.), The effect of drying methods on the energy consumption, bioactive potential and colour of dried leaves of Pink Rock Rose (Cistus creticus)

          Kinga Szlachetka promotor Agnieszka Ewa Stępień  Analiza właściwości antyoksydacyjnych: szałwii libańskiej (gojnik), moringi olejodajnej,  czystka kreteńskiego

     2.Opracowanie metody oznaczania Bisfenolu A w mleku kobiecym. 

     3. Opracowanie metody oznaczania oligosacharydów w mleku kozim i kobiecym.

2. Dowody wkładu działalności naukowej

Publikacje:

  1. Natalia Matłok, Józef Gorzelany, Agnieszka E. Stępień, Adam Figiel, Maciej Balawejder. Effect of Fertilization in Selected Phytometric Features and Contents of Bioactive Compounds in Dry Matter of Two Varieties of Basil (Ocimum basilicum L.) Sustainability 2019; 11 (23):6590

https://www.researchgate.net/publication/337451446_ Effect_of_Fertilization_in_Selected_

Phytometric_Features_and_Contents_of_Bioactive_Compounds_in_Dry_Matter_of_Two

_Varieties_of_ Basil_Ocimum_basilicum_L

Agnieszka E. Stępień, Józef Gorzelany, Natalia Matłok, Krzysztof Lech, Adam Figiel. The effect of drying methods on the energy consumption, bioactive potential and colour of dried leaves of Pink Rock Rose (Cistus creticus) Journal of Food Science and Technology 2019; 56 (5): 2386-2394

https://www.researchgate.net/publication/331962052_The_effect_of_drying_ methods_on

_the_energy_consumption_bioactive_potential_and_colour_of_ _dried_leaves_of_Pink_

Rock_Rose_Cistus_creticus

Praca licencjackiej III lic Kinga Szlachetka: Analiza właściwości antyoksydacyjnych: szałwii libańskiej (gojnik), moringi olejodajnej, czystka kreteńskiego.

3. Charakterystyka wpływu społecznego

  1. 1.Określenie właściwości antyoksydacyjnych oraz zawartości polifenoli  naparów ziół: czystka, gojnika, ostropesty plamistego, moringi, nagietka oraz suszu czystka, bazylii, oregano bardzo istotnych dla konsumentów.
  2. 2.Projekt badawczy ma na celu określenie zawartości bisfenolu A   (BPA) w mleku kobiecym. Bisfenolu A związku mającego negatywny wpływ prawidłowy rozwój noworodków, którego oznaczenie zawartości  konieczna przy przyjmowaniu mleka kobiecego do Banków mleka. 
  3. Projekt badawczy ma na celu określenie zawartości oligosacharydów w mleku kozim i kobiecym. Oligosacharydów mających istotny wpływ na rozwój flory mikrobiologicznej, wzmocnienie układu immunologicznego noworodków.

4. Dowody wpływu społecznego

Wszystkie publikacje do dostępne w na stronach internetowych.

Praca licencjacka III lic Kinga Szlachetka Analiza właściwości antyoksydacyjnych: szałwii libańskiej (gojnik), moringi olejodajnej, czystka kreteńskiego rok akademicki 2019/2020.

5. Uzasadnienie interdyscyplinarności działalności naukowej o przełomowym znaczeniu dla rozwoju nauki

Analiza właściwości antyoksydacyjnych oraz zawartości polifenoli  naparów ziół: czystka, gojnika, ostropesty plamistego, moringi, nagietka oraz suszu czystka, bazylii, oregano jest bardzo istotną informacją dla konsumentów.

Określenie zawartości bisfenolu A   (BPA) w mleku kobiecym a mającego negatywny wpływ prawidłowy rozwój noworodków jest bardzo ważne. Migracja bisfenolu A z opakowań do  żywności, a konsekwencji udział jej w diecie kobiet ciężarnych wpływa na rozwój płodu a później na jego zawartości  w mleku kobiety karmiącej piersią. Badania to powinno być obowiązkowe przy przyjmowaniu mleka kobiecego do Banków mleka. 

 Oligogosacharydy obecne w  mleku kozim i kobiecym są określane mianem ,,immunocukrów’’. Podkreśla się ich wpływ na rozwój flory mikrobiologicznej, wzmocnienie układu immunologicznego noworodków. Analiza poziomu ich w mleku kozim pozwoli na wyizolowanie oligosacharydów i możliwości włączenia preparatów jej zawierających do diety noworodków nie mogących być karmionych przez matki dla wzmocnienia ich odporności.