Bezpieczenstwo żywności

Adres systemu informatycznego z dowodami wkładu działalności naukowej oraz dowodami wpływu społecznego

https://pl-pl.facebook.com/kolonaukowedietetykow

Ewaluowany podmiot

Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Dyscyplina naukowa

Nauki o Zdrowiu

Tytuł opisu wpływu społecznego

Działalność Koła Naukowego Dietetyków sekcja Bezpieczeństwo żywności przy Zakładzie Dietetyki opiekun Agnieszka Ewa Stępień

1. Wkład działalności naukowej

 W ramach sekcji zorganizowano wykłady otwarte oraz realizowano projekty badawcze: oznaczanie właściwości antyoksydacyjnych: czystka, gojnika, ostropesty plamistego, moringi, Analiza zawartości selenu w diecie kobiet.

2. Dowody wkładu działalności naukowej

Zaproszenie na wykłady na stronie ww.ur.edu.pl

,,111 lat polimerów syntetycznych’’ Prof. dr hab. inż. Henryk Galina
wykład  w dniu 26 kwietnia 2018

,,Dzikie rośliny jadalne tradycyjnie użytkowane w Polsce, Chorwacji, Gruzji i Chinach’’ dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj

wykład w dniu 18 grudnia 2018

,, Zanieczyszczenia produktów pochodzenia zwierzęcego’’ mgr Kinga Stawarczyk

wykład w dniu 11 grudnia 2019

 

Praca licencjacka III lic Kinga Szlachetka ,,Analiza właściwości antyoksydacyjnych: szałwii libańskiej (gojnik), moringi olejodajnej, czystka kreteńskiego’’ rok akademicki 2019/2020

Poster   5.06.2019 Studencka Konferencja Naukowa pt. ‘neURon’ UR  ,, Niedobór selenu w codziennej diecie kobiet’’ Zofia Łuksik, Paulina Kut, Sara Motyka, Kinga Szlachetka

Agnieszka Ewa Stępień jako opiekun sekcji Bezpieczeństwa żywności  oraz członkowie sekcji

https://pl-pl.facebook.com/kolonaukowedietetykow

3. Charakterystyka wpływu społecznego

Wykłady otwarte miały na celu zapoznanie z historia polimerów i roślinami jadalnymi na terenach Polski, Gruzji, Chorwacji i Chin oraz obecności zanieczyszczeń w produktach pochodzenia zwierzęcego.

Wyniki projektu oceny właściwości antyoksydacyjnych naparów z szałwii libańskiej (gojnik), moringi olejodajnej, czystka kreteńskiego pozwala na wskazanie zawierającego najwięcej składników bioaktywnych.

Analiza oceny zawartości selenu w diecie kobiet pozwala na wskazanie poziomu selenu i konieczności edukacji żywieniowej w celu zmiany nawyków żywieniowych

4. Dowody wpływu społecznego

Praca licencjacka III lic Kinga Szlachetka Analiza właściwości antyoksydacyjnych: szałwii libańskiej (gojnik), moringi olejodajnej, czystka kreteńskiego rok akdemicki 2019/2020

Poster   5.06.2019 Studencka Konferencja Naukowa pt. ‘neURon’ UR  ,, Niedobór selenu w codziennej diecie kobiet’’ Zofia Łuksik, Paulina Kut, Sara Motyka, Kinga Szlachetka.

,,111 lat polimerów syntetycznych’’ Prof. dr hab. inż. Henryk Galina
wykład  w dniu 26 kwietnia 2018

,,Dzikie rośliny jadalne tradycyjnie użytkowane w Polsce, Chorwacji, Gruzji i Chinach’’ dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj

wykład w dniu 18 grudnia 2018

,, Zanieczyszczenia produktów pochodzenia zwierzęcego’’ mgr Kinga Stawarczyk

wykład w dniu 11 grudnia 2019

5. Uzasadnienie interdyscyplinarności działalności naukowej o przełomowym znaczeniu dla rozwoju nauki

Zorganizowane wykłady otwarte pozwalają na zapoznanie szerszemu gronu z historią polimerów i roślinami jadalnymi na terenach Polski, Gruzji, Chorwacji i Chin oraz obecności zanieczyszczeń w produktach pochodzenia zwierzęcego.

Uzyskane wyniki badań wskazujące napar wodny  zawierający najwięcej składników bioaktywnych wśród z szałwii libańskiej (gojnik), moringi olejodajnej, czystka kreteńskiego jest ważny dla konsumentów.

Ocena zawartości selenu w diecie kobiet pozwala na wskazanie poziomu selenu i konieczności edukacji żywieniowej w celu zmiany nawyków żywieniowych.