V Edycja MedMeeting 03.06.2024

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii w Geriatrii i Profilaktyce Zdrowia, Studenckie Towarzystwo Rozwoju i Nauki “STRiN” oraz Naukowe Innowacyjnych Technik Rehabilitacyjnych “Reh-Tech Koło Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V Edycji Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej MedMeeting, która odbędzie się dnia 03.06.2024 roku.

Jak dokonywać zgłoszeń? 

Rejestracji należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania z linku) i przesłanie go na adres konferencja.medmeeting@gmail.com do dnia 20.04.2024 r

Streszczenie przygotowane zgodnie z wymogami należy przesłać z adresu e-mail, który następnie będzie użyty do połączenia się w trakcie konferencji. Preferowana skrzynka pocztowa to gmail.

Link do formularza zgłoszeniowego i wzoru streszczenia:

Forma prezentacji 

Prace w formie prezentacji multimedialnej lub posteru będą przedstawiane przez Prelegentów podczas wideokonferencji.

Warunki uczestnictwa 

Po zgłoszeniu uczestnictwa Komitet Naukowy konferencji dokona oceny merytorycznej przesłanych prac. Dopuszczalna jest dokonanie jednej poprawy pracy zgodnie z uwagami Recenzentów.  Autorzy zostaną poinformowani o wynikach kwalifikacji i poproszeni o przesłanie prezentacji multimedialnej lub plakatu.  

Tematyka Konferencji 

Dotyczy różnych obszarów dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu skupiając się na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym zdrowiem, medycyną, profilaktyką, rehabilitacją i postępowaniem leczniczym.

Materiały pokonferencyjne 

Dla autorów prac zostaną przygotowane zaświadczenia o czynnym uczestnictwie w konferencji. Zaświadczenia w formie online zostaną przesłane na e-maile podane w formularzu zgłoszeniowym. Zrecenzowane streszczenia prac zostaną opublikowane w zakładce platformy MedMeeting.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Prosimy o kierowanie pytań na Messengera lub maila: konferencja.medmeeting@gmail.com

Konferencja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.