sylabusy II st. stacjonarne 2021-2023

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Semestr

Sylabusy

A   moduł pogłębionego kształcenia kierunkowego

A1  submoduł lingwistyczno-translatoryczny

1

translatoryka: język angielski (tłumaczenie tekstów z zakresu: medycyna / literatura i kultura / biznes / finanse i bankowość / media)

1, 2, 3, 4

[sylabus a] [sylabus b] [sylabus c] [sylabus d] [sylabus e]

2

tłumaczenie ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego

2, 3

[sylabus]

3

tłumaczenie pisemne w parze językowej angielski-niemiecki

4

[sylabus]

4

języki specjalistyczne - ekonomia / prawo

3

[sylabus a] [sylabus b]

5

translatoryka: język niemiecki (tłumaczenie tekstów z zakresu: technika / literatura i kultura / biznes / wiedza ogólna)

1, 2, 3, 4

[sylabus a] [sylabus b] [sylabus c] [sylabus d]

6

tłumaczenie wspomagane komputerowo (CAT)

1

[sylabus]

A2  submoduł: seminarium magisterskie

7

seminarium magisterskie

1, 2, 3, 4

[sylabus]

8

zajęcia specjalizacyjne (językoznawstwo, nauki o kulturze i religii)

1, 2

[sylabus]

B   moduł praktyczny: język angielski

9

praktyczna nauka języka angielskiego

1, 2, 3, 4

[sylabus]

C   moduł praktyczny: język niemiecki

10

praktyczna nauka języka niemieckiego

1, 2, 3, 4

[sylabus]

D  moduł kształcenia ogólnego

11

lektorat języka obcego

1, 2

[sylabus a] [sylabus b]

12

przedmiot ogólnouczelniany

3

---

PRAKTYKA ZAWODOWA

4

[sylabus]