Ogłoszenia

Dyrekcja Instytutu Archeologii informuje :

Biblioteka Instytutu Archeologii UR NIECZYNNA do 29 listopada
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. Biblioteka Instytutowa jest
nieczynna dla Czytelników w okresie od 9 listopada do 29 listopada 2020 r.

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z pracownikiem Biblioteki za pośrednictwem
drogi elektronicznej lub telefonicznie. 

Kontakt : bibliotekaia@ur.edu.pl,  biblioteka@archeologia.rzeszow.pl

tel. 17 872-15-82 / pok. nr 6

 

Informacja dla studentów o rekrutacji na studia i praktykę za granicę w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2020/2021

image.png [58.37 KB]

programie Erasmus+ studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:
 
  • wyjazd na studia semestralne lub roczne do zagranicznej uczelni współpracującej z Uniwersytetem Rzeszowskim
  • wyjazd na praktykę do zagranicznej instytucji
Dalsze informacje podane są na stronie: /uniwersytet/stypendia/erasmus/wyjazdy-studentow

 

 

Informacja dla studentów i doktorantów, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

W związku z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 tzw. ,,KORONAWIRUSEM Z WUHAN” i odwołaniem zajęć dydaktycznych, decyzje stypendialne o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczenia, zostaną wysłane indywidualnie każdemu studentowi i doktorantowi drogą pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Decyzje doręczone drogą pocztową uznawane będą jako odebrane i zostanie spełniony warunek do wypłaty świadczenia w m-cu kwietniu 2020 r.  z wyrównaniem za m-c marzec.