Aktualności

ZMIANA PROCEDURY POTWIERDZANIA UZYSKANEJ ŚREDNIEJ OCEN PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA

Rzeszów, 26.05.2023 r.

Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

ZMIANA PROCEDURY POTWIERDZANIA UZYSKANEJ ŚREDNIEJ OCEN

PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA

 

Informujemy, że w związku ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie świadczeń dla studentów,

wniosek o stypendium Rektora należy złożyć w Sekcji Spraw Socjalnych Działu Kształcenia

ul. T. Rejtana 16 C, bud. A1, parter, pok. nr 36

bez konieczności potwierdzania uzyskanej średniej ocen w Dziekanacie Kolegium

(dotychczas z wydrukowanym wnioskiem student udawał się do dziekanatu w celu uzyskania potwierdzenia uzyskanej średniej ocen).

 

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium Rektora znajdują się n stronie:

https://www.ur.edu.pl/pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia/stypendia/ogloszenia

wstecz