Aktualności

Konkurs o „Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych" – II edycja!

Instytut De Republica zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu o „Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych”. Wyróżnienie zostanie przyznane już po raz drugi. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne oraz możliwość wydania publikacji w punktowanym wydawnictwie naukowym. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lipca 2023 roku.

Najważniejsze założenia konkursu to wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy dzięki swojej pasji, pracy i odkryciom stają się inspiracją dla młodych pokoleń. – Nauki humanistyczne czy społeczne nie są „popularnymi” dziedzinami, a ich ogólny odbiór sprowadza się do określania ich przedstawicieli mianem teoretyków, którzy nie wnoszą nic innowacyjnego do naszego codziennego życia. To błąd. Instytut De Republica przyznając już po praz drugi nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe w tych dziedzinach chce przełamać ten krzywdzący stereotyp oraz udowodnić, że rezultaty prac badawczych towarzyszą nam każdego dnia. Wysiłek wszystkich naukowców, którzy działają na rzecz rozwoju nauk humanistycznych i społecznych jest ważny i ma realny wpływ na życie nas wszystkich. Przyznając nasze wyróżnienia, chcemy nie tylko promować te osoby i ich pracę, lecz także w sposób dosłowny wynagrodzić ich wysiłki – zauważa prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski, Dyrektor Instytutu De Republica.

Konkurs obejmuje trzy kategorie: nauki humanistyczne, nauki społeczne oraz działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych. Dodatkowe, odrębne wyróżnienie stanowi Nagroda specjalna za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych. Mogą w nim uczestniczyć młodzi naukowcy do 40. roku życia, którzy na wczesnym etapie kariery wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie oraz posiadają istotny dorobek naukowy. Wszyscy zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne, statuetki zaprojektowane przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Zychowicza oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica (w terminie do 2 lat od przyznania Nagrody).

Laureatami pierwszej edycji Nagrody zostali między innymi: dr Wojciech Ejsmond, egiptolog; dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. ucz., twórczyni onkologopedii (nowej specjalności w dziedzinie logopedii); prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, prekursorka badań w zakresie przywództwa edukacyjnego w Polsce oraz dr hab. Monika Płużyczka, prof. ucz., twórczyni międzynarodowego konsorcjum badawczo-naukowego i szkoleniowego z partnerami zagranicznymi ELIT.

Regulamin zawierający szczegółowy opis konkursu znajduje się na stronie internetowej www.iderepublica.pl w zakładce „Nagroda IDR”. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Nagrody można uzyskać pod adresem: nagroda@iderepublica.pl

Patronat honorowy nad Nagrodą objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.


***
Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach. We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów.Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki.

wstecz