Aktualności

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH w sprawie ODBIORU DECYZJI Komisji Stypendialnej

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH
w sprawie
ODBIORU DECYZJI Komisji Stypendialnej –
STYPENDIUM SOCJALNE, ZAPOMOGI
rok akad. 2022/2023 (semestr letni)

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że decyzje należy odbierać osobiście w dniach 20-31 marca 2023 r. (możliwość odbioru również w środę) w Dziekanacie Sekcja Spraw Socjalnych
Kolegium Nauk Humanistycznych przy ul. Kopisto 2b, bud. A3,
w godzinach od 10.00 – 14.00

- pok. nr 4 (Studenci -kierunki: Archeologia, Muzeologia, Historia, Kulturoznawstwo Filozofia, Komunikacja międzykulturowa, Turystyka historyczna i kulturowa, Sztuki wizualne, Grafika, Edukacja artystyczna, Jazz, Instrumentalistyka Doktoranci - Językoznawstwo, Literaturoznawstwo Filozofia, Historia, Archeologia)

- pok. nr 5 (kierunki: Filologia: polska, angielska, rosyjska, germańska, Lingwistyka stosowana, Polonistyka stosowana, Dziennikarstwo, Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego)

Przypominamy :

  • celem odebrania decyzji należy okazać legitymację studencką/doktorancką,
  • decyzja może zostać wydana osobie upoważnionej jeżeli upoważnienie spełnia następujące warunki: upoważnienie jest skuteczne, w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu lub stwierdzenia własnoręczności podpisu przez pracownika organu administracji publicznej lub pracownika UR (wzór stanowi zał. nr 13 do Regulaminu świadczeń dla studentów UR)

wstecz