Aktualności

Jubileusz 45-lecia pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej Profesora Kazimierza Ożoga

 

W tym roku Profesor Kazimierz Ożóg z Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa świętuje 45-lecie swojej pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej. Z tej okazji przyjaciele i współpracownicy Jubilata przygotowali dla Niego dwutomową księgę zatytułowaną Silva rerum. Rzecz o współczesnej i dawnej polszczyźnie. 6 grudnia, w mikołajki, odbyło się otwarte zebranie Zakładu Onomastyki, na którym wręczono tę księgę.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością JM Rektor UR prof. dr hab. Sylwester Czopek oraz prorektorzy: prof. dr hab. Paweł Grata, Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych, dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR, Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych i dr hab. Elżbieta Rokosz, prof. UR, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Obecni byli także dyrektorzy bratnich jednostek: Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa – prof. dr hab. Janusz Pasterski oraz Instytutu Neofilologii – dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR.

Zebranie otworzyła dr hab. Ewa Oronowicz-Kida, prof. UR – kierownik zakładu. Ponieważ zebranie miało charakter naukowy – jak na onomastów przystało – najpierw wygłoszono referaty o nazwach własnych: pierwszy poświęcony imieniu Kazimierz (dr Robert Słabczyński), drugi objaśniający genezę i zasięg nazwiska Ożóg (dr Małgorzata Kułakowska). W kolejnym referacie, skupionym na relacjach mistrz – uczeń, Ewa Oronowicz-Kida przedstawiła sylwetkę Jubilata: jego lata studenckie i początki pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, czas spędzony na Uniwersytecie w Lille we Francji, wreszcie powrót w rodzinne strony i pracę w Rzeszowie – najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej, potem na Uniwersytecie Rzeszowskim. Po tych wystąpieniach głos zabrał Jubilat, który wspominał zarówno początki swojej pracy, jak i jej najważniejsze momenty, a także współpracowników. Podkreślał radość z mówienia o języku i uczenia o jego pięknie, poprawności, historii.

Po tym wzruszającym wystąpieniu Profesora Kazimierza Ożoga przyszedł czas na prezentację obu tomów Księgi Jubileuszowej (dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR): w pierwszym znajduje się 25 artykułów Jubilata oraz zestawienie Jego wszystkich prac naukowych, a także pełny wykaz artykułów pisanych do Gazety Uniwersyteckiej, w drugim – 43 artykuły napisane przez 48 autorów z 16 uczelni w Polsce, a także tabula gratulatoria, z życzeniami od Rektora i Prorektorów, współpracowników Profesora z Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa i Instytutu Neofilologii, pracowników dziekanatu (Kazimierz Ożóg pełnił m.in. funkcję dziekana Wydziału Filologicznego), przedstawicieli mediów oraz duchowieństwa.

Część spotkania przeznaczoną na życzenia i gratulacje rozpoczął Rektor UR Sylwester Czopek, po nim serdeczne słowa do Jubilata skierował Dyrektor IPiD prof. Janusz Pasterski, który podkreślił zasługi Profesora, dla którego polszczyzna jest najwyższą wartością, a badania naukowe stanowią nie tylko pracę, ale przede wszystkim pasję i przyjemność.

 

 

wstecz