Tematy i Konteksty nr 6 (11) 2016

Tematy i Konteksty nr 6 (11) 2016, Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojkość i uniwersalizm

 

ISSN: 2299-8365
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 513
Format: B5
Oprawa: broszurowa


Redakcja naukowa:

Marek Nalepa i Grzegorz Trościński

 

Redaktor językowy:

Władysław WójtowiczSTRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI  /  CONTENTS


WPROWADZENIE

Grzegorz Trościński
Swojskość i uniwersalizm - z wybranych zagadnień staropolskiego i oświeceniowego piśmiennictwa religijnego


STAROPOLSKIE I OŚWIECENIOWE PIŚMIENNICTWO RELIGIJNE.
SWOJSKOŚĆ I UNIWERSALIZM

Biblia  Radziwiłłowska i brzeskie litteraria

Wacław Walecki
O Biblii brzeskiej - bloczek rocznicowy drugi

Wacław Walecki
Biblia brzeska a Europa z perspektywy Mikołaja Radziwiłła "Czarnego" działań o charakterze public relations

Stanisław Siess-Krzyszkowski
Warianty typograficzne Biblii brzeskiej

Justyna Siwiec
Brzeskie potomstwo Biblii Radziwiłłowskiej. Sprawy i słowa Jezusa Krystusa oraz Wtore księgi Łukasza świętegoTomasza Falconiusa

Aleksandra Kucharska, Sylwia Sarzyńska, Szymon Zuziak
Prolegomena do badań nad Katechizmem brzeskim w świetle początków brzeskiej drukarni

Michał Gołębiowski
Postać Atanazego Brzeskiego w świetle jego Diariusza. Próba interpretacji


W kręgu inspiracji biblijnych

Radosław Rusnak
Męczeństwo siedmiu braci machabejskich i ich matki wobec chrześcijańskiej tradycji hagiograficznej

Piotr Czarczyński
Między "świętą prawdą" a herezją - BibliaWywodzie jedynowłasnego państwa świata Wojciecha Dembołęckiego

Michał Gołębiowski
"Tyś kształt człeka nad insze stworzenia ozdobił". Dobro stworzenia i zło grzechu w pieśniach psalmicznych Niepróżnującego próżnowania Wespazjana Kochowskiego

Rafał Pawłowski
Jan Sobieski jako czytelnik Biblii w świetle Listów do Marysieńki


Kaznodziejstwo i literatura okolicznościowa

Katarzyna Kaczor-Scheitler
Koncept w kazaniu okolicznościowym Pszczółka w bursztynie Franciszka Sitańskiego

Dariusz Dybek
Przed Bożym Sądem... Prawo z śmiercią, aniołami i niebem, abo Kazanie o Wniebowzięciu Panny Najświętszej Samuela Brzeżewskiego

Radosław Sztyber
Wymiar quasi-religijny polskich gazet ulotnych o batalii chocimskiej z 1621 r. i kilka przyczynków (przegląd wybranych zagadnień)


W kręgu dramatu religijnego

Małgorzata Mieszek
Tematyka religijna w dramacie jezuickim z połowy XVIII wieku (na przykładzie twórczości Jana Bielskiego)

Liwia Purgał
Tragedia Saul Vittorio Alfieriego w adaptacji Wojciecha Bogusławskiego. Rekonesans badawczy


Oblicza konfesyjności, mistyka i medytacja

Andrzej Sulikowski
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Glosy, hipotezy, interpretacje

Alicja Bielak
Taniec na Golgocie w medytacyjnym zbiorze Plęsy Jezusa z aniołami Marcina Hińczy

Agata Demkowicz
Utwory religijne Konstancji Benisławskiej a tradycja mistyki hiszpańskiej (św. Teresa z Ávili, św. Jan od Krzyża)

Roman Magryś
Powiedziane i przemilczane. Rzecz o katolicyzmie Ignacego Krasickiego na podstawie jego twórczości literackiej

Adam Janiec
"Pociesz i mię tu na chwilę..." Problematyka religijna Pieśni Nikodema Muśnickiego SJ


Religijne druki i rękopisy

Halina Rusińska-Giertych
Zlecenia o tematyce religijnej realizowane w lwowskiej tłoczni gubernialnej w latach 1773-1800

Grzegorz Trościński
Rękopiśmienne wierszowane litteraria od średniowiecza do końca XVIII wiekuw zbiorach benedyktynek sandomierskich. Część druga: winszujące kolędy klasztorne dla ksieni Marianny Siemianowskiej


INTERPRETACJE, ROZPRAWY, ARCHIWALIA

 Renata Gadamska-Serafin
"Lud «Koranu» - lud «Ewangelii»". Norwid o genezie islamu i historii relacji chrześcijańsko-muzułmańskich

Joanna Rusin
Okulary Traugutta. Z dziejów przedmiotu i motywu literackiego

Czesław Kłak
Nowa książka o Pigoniu. Słowo autora

Grzegorz Trościński
Listy Kazimierza Wyki i Stanisława Pigonia do księdza Jana Wiśniewskiego w sprawie autografów Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida

Beata Maciejczyk
Związki literatury sowizdrzalskiej z subkulturą hip-hopu. Intertekstualny dialog


RECENZJE I PRZEGLĄDY

Maciej Szargot
Odyniec po drugiej stronie lustra

Kazimierz Maciąg
Po zagładzie Rzeczypospolitej

Barbara Szargot
Sienkiewicza przygody z literaturą "trzecią"

Wiesław Setlak
W sukurs pamięci. Kilka uwag o diariuszu i pamiętnikach Mieczysława Marcinkowskiego


SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY
 

Grzegorz Trościński
Translatio studii i kontakty międzykulturowe w średniowieczu. Słowo o V Kongresie Mediewistów Polskich w Rzeszowie

Matylda Zatorska
Podwójna przyjemność - spotkanie z Krystyną i Stefanem Chwinami