prof. dr hab. Marek J. Olbrycht

 

Prof. dr hab. Marek Jan Olbrycht

M. Olbrycht.jpeg [17.00 KB]

Emailolbrycht@ur.edu.pl

Nr tel:   17-8721307

Websites

https://rzeszow.academia.edu/MarekJanOlbrycht

https://www.researchgate.net/profile/Marek-Olbrycht

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-6709-752X 


Zakład Historii Starożytnej i Orientalistyki  

 

BIOGRAM/CV

Stanowiska i tytuły naukowe/Positions and titles

Profesor zwyczajny / Professor Ordinarius

Założyciel i redaktor naczelny czasopisma naukowego Anabasis. Studia Classica et Orientalia.

Członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach (PIAA).

Członek Komisji Orientalistycznej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Członek Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Profesor w Institute for Advanced Study, Princeton, USA (2017-2018).

Visiting Professor w School of Oriental and African Studies, London (2006)

Humboldt Visiting Professor, Universität Münster (2002-3, 2010, 2014)

Studia na uczelniach: Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Universität Münster (WWU) (Niemcy); Universität Köln (Niemcy).

 

Konferencje naukowe/Research conferences

Udział w ponad 90 konferencjach naukowych na świecie (Niemcy, USA, Włochy, Austria, Hiszpania, Rosja, Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Ukraina, UK, Austria, Turcja, itd.) i ponad 20 w Polsce.

Wybrane konferencje i wykłady/ Selected conferences and lectures:

2019 Tashkent i Termez, Uzbekistan (The Culture of Bactria); Jena, Niemcy (Imperia sine fine); Freiburg, Niemcy (BaSar); Austria (Arrian and Alexander the Great).

2018 - UC Irvine, USA (Hellenistic Iran); Columbia University, NY (wykład gościnny); Institute for Advanced Studies, Princeton, USA (wykłady, konferencje, sympozja).

2015 – Mediolan, Włochy (Alexander’s Legacy); Florencja, Włochy (Greci e non Greci nell’Oriente ellenistico).

2014 – Wenecja, Włochy (Anabasis Conference).

2013 - Konstanz, Niemcy (Kleinkönige und starke Verwalter); Los Angeles, UCLA-Getty Museum (Cyrus the Great: Life and Lore).

 

Uczestnictwo w radach redakcyjnych czasopism/Participation in Editorial Boards of Journals

Ricerche ellenistiche, Venice – Pisa, Italy.

Akme. Studies in Ancient History, Warsaw, Poland.

Problemy istorii, filologii i kultury (PIFK), Magnitogorsk, Russia.

Metamorfozy istorii, Pskov, Russia.

International Journal of Iranian Archaeology, Tehran, Iran.

International Journal of the Society of Iranian Achaeologists, Iran.

 

Zainteresowania badawcze/Research focus

Polski

historia świata hellenistycznego w Azji (w tym Aleksander Wielki i Seleukidzi)

dzieje i kultura Iranu i Azji Środkowej (głównie Partowie);

numizmatyka (Achemenidzi, Partowie);

sztuka wojenna Azji Zachodniej

dzieje i kultura ludów stepowych centralnej Eurazji

English

The history of the Hellenistic world in Asia (including Alexander the Great and the Seleukids)

History and culture of Iran and Central Asia (mainly the Parthians);

Numismatics (Achaemenids, Parthians);

The art of war in Western Asia

History and culture of the steppe peoples of central Eurasia

Projekty badawcze (wybrane) / Research Projects (selected)

Warfare in Arsacid Iran (3rd century B.C. - 3rd century A.D.) (support by the Institute for Advanced Studies, Princeton, USA; Gerda Henkel Foundation, Germany/USA)

The Rise of the Arsakid Empire. Parthia between the Peoples of Central Asia and the Hellenistic States (ca. 250-127 B.C.) (support by Humboldt Foundation, Germany)

Alexander III of Macedon  and the Iranians – warfare, policies and empire (331-323 B.C.) (support by Humboldt Foundation, Germany)

 

Anabasis. Studia Classica et Orientalia. Od 2010 r. Założyciel i redaktor naczelny. Czasopismo naukowe, w jęz. ang. i innych językach kongresowych). Dotychczas opublikowano 10 tomów.

https://sites.google.com/view/anabasiss/home

[stara strona https://www.facebook.com/anabasis.edu/?ref=pb]

 

Wybrane publikacje/Selected publications

Pełna lista publikacji do 2021:


Monografie

Early Arsakid Parthia (ca. 250-165 B.C.). At the Crossroads of Iranian, Hellenistic, and Central Asian History. Leiden/Boston: Brill 2021 (Series: Mnemosyne, Supplements, Volume: 440). doi: https://doi.org/10.1163/9789004460768

Imperium Parthicum - crisis and revival of the Arsacid state in the first half of the first century AD (Kraków: Historia Iagellonica 2013) [Imperium Parthicum- kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie I wieku po Chr., Kraków-Rzeszów: Historia Iagellonica 2013] (Notos — Scripta Antiqua et Byzantina, Vol. 10)

Historia Iranu [A History of Iran], Wrocław: Ossolineum 2010 (współautor)

Aleksander Wielki i świat irański [Alexander the Great and the Iranian world], Rzeszow 2004.

Parthia et ulteriores gentes. Die politischen Beziehungen zwischen dem arsakidischen Iran und den Nomaden der eurasischen Steppen (Quellen und Forschungen zur Antiken Welt, Bd. 30), München 1998.

 

Redaktor monografii wieloautorskich

Marek Jan Olbrycht, J.D. Lerner (eds.), The Arsakid World: Studies on The History and Culture of Western and Central Asia (Anabasis 10), Rzeszów 2020.

Marek Jan Olbrycht, Jeffrey D. Lerner (eds.), Macedones , Persia et ultima Orientis. Alexander’s Anabasis from the Danube to the Syr Darya, Rzeszów 2018 (= Anabasis. Studia Classica et Orientalia 9, 2018).

Marek J. Olbrycht (ed.), Collectanea Iranica et Asiatica. Iran and Western Asia in Antiquity. New Perspectives, Rzeszów 2017 (= Anabasis. Studia Classica et Orientalia 8) ISSN 2082-8993) DOI 10.6084/m9.figshare.8246348

 

Artykuły

(2021) Marek Jan Olbrycht, ‘Seleukid Women’, in: The Routledge Companion to Women and Monarchy in the Ancient Mediterranean World, edited by Elizabeth D. Carney and Sabine Müller, London and New York, Routledge – Taylor and Francis Group, 2021, 173-185.
ISBN 9781138358843; Published November 9, 2020 by Routledge; 556 Pages.
https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Women-and-Monarchy-in-the-Ancient-Mediterranean/Carney-Muller/p/book/9781138358843

(2021) Marek Jan Olbrycht, “PHRAATES IV”, in: Encyclopaedia Iranica Online, © Trustees of Columbia University in the City of New York. (First published online: 2021; First print edition: 20210303).
URL https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-iranica-online/phraates-iv-COM_336464

(2021) Marek Jan Olbrycht, “ORODES II”, in: Encyclopaedia Iranica Online, © Trustees of Columbia University in the City of New York. (First published online: 2021; First print edition: 20210303)
URL https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-iranica-online/orodes-ii-COM_336463

(2020) Marek Jan Olbrycht, Crisis in Parthia (ca. 90-70/69 BC) and Arsakid Coinages: Preliminary Remarks on Numismatic Evidence, in: M.J. Olbrycht, J.D. Lerner (eds.), The Arsakid World: Studies on The History and Culture of Western and Central Asia (Anabasis 10), Rzeszów 49-59.

(2020) Marek Jan Olbrycht, Daggers in Parthian Iran. In: Niknami KA., Hozhabri A. (eds), Archaeology of Iran in the Historical Period. University of Tehran Science and Humanities Series. Springer, Cham, Pages 231-243. [FSh] (ARCHEO)  DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-41776-5_19

(2020) Marek Jan Olbrycht, Babylon, in: Lexicon of Argead Makedonia, edited by Waldemar Heckel/Johannes Heinrichs/Sabine Müller/Frances Pownall, Berlin: Frank-Timme Verlag 2020, 129-131.

(2020) Marek Jan Olbrycht, Baktrian-Sogdian Revolt, in: Lexicon of Argead Makedonia, edited by Waldemar Heckel/Johannes Heinrichs/Sabine Müller/Frances Pownall, Berlin: Frank_Timme Verlag 2020, 131-134.

(2019) Marek Jan Olbrycht, MITHRADATES I OF PARTHIA AND INDIA, in: Luisa Prandi (ed.), EstOvest. Confini e conflitti fra Vicino Oriente e mondo Greco-Romano - Roma : «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2019 (Monografie / Centro ricerche e documentazione sull’antichità classica 46), 243-251. http://digital.casalini.it/4493910

(2018) Marek Jan Olbrycht, ‘Augustus versus Phraates IV. Some Remarks on the Parthian-Roman Relations’ in: Kai Ruffing, Kerstin Droß-Krüpe (eds.), Emas non quod opus est, sed quod necesse est. Beiträge zur Wirtschafts-, Sozial-, Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte der Antike. Festschrift für Hans-Joachim Drexhage zum 70. Geburtstag, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018, 389-397. FG

(2018) Marek Jan Olbrycht, The Shaping of Political Memory: Cyrus the Great and the Achaemenids in the Royal Ideologies of the Seleucid and Parthian Periods, in: M. Rahim Shayegan (ed.), Cyrus the Great. Life and Lore: Boston, Cambridge, London (Harvard University, Ilex Foundation), 198-220.

(2017) Marek Jan Olbrycht, Parthia, Bactria and India: The Iranian Policies of Alexander of Macedonia (330–323), in: With Alexander in India and Central Asia Moving East and Back to West, edited by Claudia Antonetti and Paolo Biagi, Oxford & Philadelphia (Oxbow Books) 2017, 194-209. [HIST]

(2017) Marek Jan Olbrycht, Greeks in the Arsacid Empire, in: Parthika. Greek and Roman Authors’ Views of the Arsacid Empire / Griechisch-römische Bilder des Arsakidenreiches Edited by Wiesehöfer, Josef / Müller, Sabine, Wiesbaden 2017, 3-28.

(2017) Marek Jan Olbrycht, Greeks and Macedonians in the Parthian Empire: the case of Susa, in: Sileno 1/2 – 2017 Anno XLIII (=Atti del convegno “Greci e non Greci nell’ Oriente Ellenistico” (14-15 dicembre 2015)), 149-158.

(2016) Dynastic connections in the Arsacid Empire and the origins of the House of Sāsān, in: The Parthian and Early Sasanian Empires: Adaptation and expansion, Editors: Vesta Sarkhosh Curtis; Elizabeth Pendleton; Touraj Daryaee; Michael Alram, Oxford and Philadelphia: Oxbow 2016, 23-35. See https://www.researchgate.net/publication/317333337_Dynastic_Connections_in_the_Arsacid_Empire_and_the_Origins_of_the_House_of_Sasan  DOI: 10.2307/j.ctvh1dkb6.6

(2016) Germanicus, Artabanos II of Parthia, and Zeno Artaxias in Armenia, Klio. Volume 98, Issue 2, Pages 605–633, ISSN (Online) 2192-7669, ISSN (Print) 0075-6334, DOI: 10.1515/klio-2016-0044.

(2016) Manpower Resources and Army Organisation in the Arsakid Empire, in: Ancient Society, 46, 291-338; DOI: 10.2143/AS.46.0.3167457

(2016) Vologases I, Pakoros II, and Artabanos III: Coins and Parthian History, Iranica Antiqua 51, 2016, 215-233. DOI: 10.2143/IA.51.0.3117835

(2016) Alexander the Great at Susa (324 B.C.) in: Cincia Bearzot, Franca Landucci (eds). ALEXANDER’S LEGACY. Atti del Convegno Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 2015, Roma: «L’Erma» di Bretschneider 2016, 61-72

(2016) Archaeological Discoveries at Tillya-tepe and Parthia’s Relations with Bactria, Parthica 18, 2016, 9-29. DOI: 10.19272/201603501001

(2015) Arsacid Iran and the Nomads of Central Asia – Ways of Cultural Transfer, in: Complexity of Interaction along the Eurasian Steppe Zone in the First Millenium CE, Edited by Jan Bemmann, Michael Schmauder (Bonn Contributions to Asian Archaeology, Volume 7) Bonn 2015 [Vor- und Fruhgeschichtliche Archäologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn], 333-390.

(2015) The Epigonoi - the Iranian phalanx of Alexander the Great in: The Many Faces of War in the Ancient World, Editors: Waldemar Heckel, Sabine Müller, Graham Wrightson, Cambridge Scholars, Newcastle 2015, 196-212.

(2014) Die Alexandergründungen in den nordiranischen Ländern im Lichte der geographischen Tradition der Antike, [in] Alexander V. Podossinov (ed.), The Periphery of the Classical World in Ancient Geography and Cartography (Colloquia Antiqua 12), Leuven – Paris – Walpole MA: Peeters 2014, 95-121. DOI 10.6084/m9.figshare.10286108

(2014) The Diadem in the Achaemenid and Hellenistic Periods, Anabasis. Studia Classica et Orientalia 5, 2014, 177-187. DOI 10.6084/m9.figshare.10286087

(2013) Iranians in the Diadochi Period, in V. Alonso Troncoso/E.M. Anson (eds.), After Alexander. The Time of the Diadochi (323-281 BC), Oxford/Oakville: Oxbow Books 2013, 159-182.

(2013) Die Seidenstraße in der Geschichte der Antike, [in:] Die Krim. Goldene Insel im Schwarzen Meer. Begleitbuch zur Ausstellung in Bonn, Darmstadt 2013: 67-87. DOI 10.6084/m9.figshare.10291421

(2013) The titulature of Arsaces I, king of Parthia, Parthica. Incontri di culture nel mondo antico», 15, 2013 pp. 63-74. DOI: 10.1400/220819

(2011) First Iranian Units in the Army of Alexander the Great, Anabasis. Studia Classica et Orientalia 2, Rzeszów 2011, 67-84.

(2010) Macedonia and Persia, in: Blackwell Companion to Ancient Macedonia, Joseph Roisman and Ian Worthington (editors), Malden 2010, 342-369.

(2009) Mithradates VI Eupator and Iran in: J.M. Hoejte (ed.), Mithridates VI and the Pontic Kingdom, Aarhus 2009, 163-190. DOI 10.6084/m9.figshare.12400868

(2008) Curtius Rufus, the Macedonian Mutiny at Opis and Alexander’s Iranian Policy in 324 BC, in: The Children of Herodotus. Greek and Roman Historiography and Related Genres, ed. by Jakub Pigoń, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2008, 231-252.

(2005) Mithradates VI. Eupator, der Bosporos und die sarmatischen Völker in: Jan Chochorowski (ed.), Kimmerowie, Scytowie, Sarmaci. Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Sulimirskiego, Kraków 2005, 331-347. DOI: 10.6084/m9.figshare.8246327

(2001) Die Aorser, die Oberen Aorser und die Siraker bei Strabon. Zur Geschichte und Eigenart der Völker im nordpontischen und nordkaukasischen Raum im 2.-1. Jh. v. Chr., Klio. Zeitschrift für Alte Geschichte, 83, 2001, 425-450. DOI: https://doi.org/10.1524/klio.2001.83.2.425

(1998) Die Kultur der Steppengebiete und die Beziehungen zwischen Nomaden und der seßhaften Bevölkerung (Der Arsakidische Iran und die Nomadenvölker), in: J. Wiesehöfer (ed.), Das Partherreich und seine Zeugnisse. Beiträge des Internationalen Colloquiums, Eutin (27.-30. Juni 1996) (Historia. Einzelschriften. Heft 122), Stuttgart, 1998, 11-43.

 

Profile badawcze online

https://www.ias.edu/hs/Olbrycht

https://rzeszow.academia.edu/MarekJanOlbrycht

https://www.researchgate.net/profile/Marek-Olbrycht

https://sites.google.com/view/anabasiss/home