dr Jarosław Kinal

 

 

foto jkinal.jpg

 ORCID : 0000-0002-2810-7307 email :   jkinal@ur.edu.pl

 

 

Biogram:


Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia (2015). Absolwent studiów magisterskich na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (UJ 2009). Autor, współautor i redaktor ponad 80 publikacji naukowych – monografii, artykułów naukowych, sprawozdań i recenzji, z tego kilkunastu z baz Scopus i Web of Science. Uczestnik ponad 60 konferencji naukowych. Członek zespołów projektowych realizowanych w ramach programów „Szlakami niepodległej” oraz „Doskonała Nauka”. Odbywał staże naukowe w wiodących jednostkach naukowych na świecie m.in. na Uniwersytecie Bolońskim oraz Uniwersytecie Wiedeńskim. W ramach działalności organizacyjnej pełnił funkcje koordynatora ds. międzynarodowych Instytutu Socjologii (2013-2017), Prodziekana ds. Promocji Wydziału Socjologiczno-Historycznego (2017-2019). Obecnie - od 2019 roku - pełni funkcję Pełnomocnika Prorektora Kolegium Nauk Humanistycznych ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą.

 

Zainteresowania badawcze:


historia komunikacji, historia mediów, socjologia mediów, socjologia internetu, systemy medialne w kraju i na świecie, teoria i praktyka propagandy

 

 

Aktualny wykaz publikacji znajduje się w bazie Expertus UR (http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/)