dr hab. Edyta Czop, prof. UR


dr hab. Edyta Czop, prof. UR

Czop E..png [1.21 MB]

E-mail: eczop@ur.edu.pl
E-mail domowy: edaczop@gmail.com

Nr tel:  17 872 13 17

Strona:  ORCID i Expertus

Zakład  Historii Gospodarczej i Społecznej

 

Biogram:

dr hab., prof. UR. Studia magisterskie z historii (WSP Rzeszów,1995), doktorat – UR (2001), habilitacja – UR (2014). Pracownik Instytutu Historia WSP Rzeszów/UR: asystent stażysta (1995), asystent (1996), adiunkt (2001), profesor (2015). Autorka ok. 70 tekstów naukowych i popularno-naukowych.

Zainteresowania badawcze:

Współczesna historia państwa i narodu polskiego ze szczególnym uwzględnieniem historii społecznej. Historia miejscowości i miast południowo-wschodniej Polski

Współczesne migracje polskie


Projekty badawcze :

Postawy społeczne mieszkańców województwa rzeszowskiego (1944-1975)

Prawa kobiet w systemie realnego socjalizmu

Udział w projektach badawczych:

 „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI wieku”;

„Tropem rzeszowskich miejsc pamięci”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” (2017)


Publikacje:

Obwód lwowski pod okupacją ZSRR w latach 1939-1941, wyd. UR, Rzeszów 2004

Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992-2011). Wybrane zagadnienia, wyd. UR, Rzeszów 2013

Cykl artykułów poświęconych nastrojom społecznym mieszkańców województwa rzeszowskiego w l. 1944-1970 (2006-2009).

Redakcja naukowa monografii Gmina Iwierzyce na przestrzeni dziejów. T. 1 i 2, Iwierzyce-Rzeszów 2018.

Współautorka publikacji Tropem rzeszowskich miejsc pamięci, Rzeszów 2017.


Profile badawcze online:

ORCID, Expertus