Ratownictwo medyczne

Poziom – I stopnia
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny

Przedmiot obowiązkowy
Jeden z przedmiotów do wyboru: biologia lub matematyka – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
lub jeden z przedmiotów do wyboru: biologia lub matematyka – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego oraz wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ratownika medycznego

Przedmiot dodatkowy
Chemia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
lub wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ratownika medycznego, o ile nie są brane pod uwagę jako przedmiot obowiązkowy

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.