Analityka medyczna

Poziom – jednolite magisterskie
Forma – stacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny

Przedmiot obowiązkowy
Biologia i chemia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
ewentualnie: matematyka lub fizyka/fizyka z astronomią lub informatyka – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego – przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK