Studia II stopnia

  1. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, na kierunkach studiów drugiego stopnia, oceny z rozmowy kwalifikacyjnej przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobry (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3+)

35 pkt.

ocena dostateczny (3)

30 pkt.

  1. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, na kierunkach studiów II stopnia, średnia ocen z toku studiów I stopnia przeliczana jest zgodnie z zasadą:

5,0

50 pkt.

4,51 - 4,99

45 pkt.

4,0 – 4,50

40 pkt.

3,51  - 3,99

35 pkt.

3,0 – 3,50

30  pkt.

 

  1. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, na kierunkach studiów II stopnia, ocena na dyplomie studiów I stopnia przeliczana jest na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

dyplom z wyróżnieniem

60 pkt.

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobry (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczny (3)

30 pkt.