Ratownictwo medyczne

Kierunek – ratownictwo medyczne

PoziomI stopnia

Formastacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia – praktyczny

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Biologia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego LUB matematyka na poziomie podstawowym części pisemnej egzaminu maturalnego
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Chemia lub fizyka/fizyka z astronomią– na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego LUB matematyka na poziomie rozszerzonym części pisemnej egzaminu maturalnego LUB matematyka na poziomie podstawowym, gdy kandydat zdawał na maturze biologię (biologia jest wówczas przedmiotem obowiązkowym, a matematyka dodatkowym)
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.