Pielęgniarstwo

Kierunek – pielęgniarstwo

PoziomI stopnia

Formastacjonarne

Profil kształcenia – praktyczny

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Biologia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Chemia, fizyka/ fizyka z astronomią, matematyka lub geografia – jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata z części pisemnej egzaminu maturalnego  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.