Analityka medyczna

Kierunek – analityka medyczna

Poziom – jednolite magisterskie

Forma – stacjonarne

Profil kształcenia – praktyczny

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia i chemia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Ewentualnie matematyka lub fizyka/fizyka z astronomią lub informatyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia.

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny -  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.