Ranking popularności kierunków

Centralna Komisja Rekrutacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego nie podaje kandydatom do wiadomości wysokości progów punktowych, które zostały osiągnięte w ramach przyjęć na studia w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

Progi punktowe różnią się w zależności od roku naboru - ich wysokość zależy od ustalonych kryteriów kwalifikacyjnych, liczby zgłoszonych kandydatów oraz osiągniętych przez nich wyników egzaminu maturalnego.

W dniu ogłoszenia wyników kandydat otrzymuje na swoim koncie w systemie IRK  informację o kwalifikacji na dany kierunek, miejscu na liście rankingowej oraz ilości uzyskanych punktów.

  • Ranking popularności kierunków w roku akademickim 2021/2022:

studia I stopnia i jednolite magisterskie

studia II stopnia

  • Ranking popularności kierunków w roku akademickim 2022/2023:

studia I stopnia i jednolite magisterskie

studia II stopnia