Pełnomocnictwo

Kandydacie! Kandydatko!

Jeżeli w terminie wyznaczonym do złożenia dokumentów na studia nie możesz stawić się osobiście z powodu wyjazdu, pracy czy choroby, wyznacz pełnomocnika, który w Twoim imieniu dokona wszelkich formalności.

Wzór pełnomocnictwa- wersja w j. polskim

Wzór pełnomocnictwa - wersja w j. angielskim

Uwaga!
Powyższego pełnomocnictwa nie trzeba uwierzytelniać u notariusza.