Laureaci i finaliści olimpiad

Zgodnie z Uchwałą nr 177/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku (z późn. zm) w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich na lata akademickie: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich zwolnieni są z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie Rzeszowskim.

  • Wykaz olimpiad stopnia centralnego zwalniających z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie Rzeszowskim znajduje się w załączniku nr 1.
  • Wykaz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich zwalniających z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie Rzeszowskim znajduje się w załączniku nr 2.

Zgodnie z Uchwałą nr 270/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich na rok akademicki 2027/2028 laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich zwolnieni są z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie Rzeszowskim.

  • Wykaz olimpiad stopnia centralnego zwalniających z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie Rzeszowskim znajduje się w załączniku nr 1.
  • Wykaz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich zwalniających z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie Rzeszowskim znajduje się w załączniku nr 2.

UWAGI

  • Laureat oraz finalista olimpiady stopnia centralnego/konkursu międzynarodowego i ogólnopolskiego zwolniony jest z opłaty rekrutacyjnej.
  • Podstawą uzyskania uprawnienia jest przedłożenie oryginału dokumentu, wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady/konkursu stwierdzającego zajęte miejsce w eliminacjach centralnych oraz status laureata/finalisty olimpiady centralnej/konkursu międzynarodowego i ogólnopolskiego. Z uprawnienia można skorzystać tylko raz - w roku zdania matury.