Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

UWAGA!
Dodatkowy termin egzaminu sprawnościowego
na kierunek wychowanie fizyczne I stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne
wielostopniowy bieg wahadłowy - Beep Test
20 września 2023 o godz. 9:00, Hala sportowa, bud. D12 ul. Zelwerowicza 8c, Zalesie

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRZYJĘCIE NA KIERUNEK PSYCHOLOGIA
studia jednolite magisterskie, stacjonarne
w roku akademickim 2023/2024

TERMIN REJESTRACJI

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym

od 13 września 2023 r.
(od godz. 12:00)

Ostatni dzień rejestracji w systemie rekrutacyjnym oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych

do 18 września 2023 r.
(do godz. 23:59)

Jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do dnia 19 września 2023 r.  zgłoszenie nie będzie uwzględniane w rekrutacji.

HARMONOGRAM WYNIKÓW I PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na indywidualnym, rekrutacyjnym koncie kandydata

od 20 września 2023 r.
(od godziny 9:00)

Informacje dotyczące wyników kwalifikacji, będą udostępnione przez Kolegialne Zespoły Rekrutacyjne na prywatnych kontach rekrutacyjnych kandydatów w zakładce Ogłoszenia.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

od 21 do 22 września 2023 r.
dokładny termin ustala KZR

Informacje dotyczące dokładnej daty i miejsca składania kompletu dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów, będą udostępnione przez Kolegialne Zespoły Rekrutacyjne na prywatnych kontach rekrutacyjnych kandydatów w zakładce Ogłoszenia.

 

Harmonogram rekrutacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I i II stopnia i jednolite studia magisterskie
na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024
II TURA - zakończona

TERMIN REJESTRACJI DLA WSZYSTKIECH KIERUNKÓW STUDIÓW

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym

od 8 sierpnia 2023 r.
(od godz. 8:00)

Ostatni dzień rejestracji w systemie rekrutacyjnym oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych

12 września 2023 r. 
(do godz. 12:00)

Jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do dnia 13 września 2023 r.  zgłoszenie nie będzie uwzględniane w rekrutacji.

Ostatni dzień rejestracji w systemie rekrutacyjnym oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla cudzoziemców i Polaków z maturą zagraniczną

8 września 2023 r.
(do godz. 12:00)

Jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do dnia do dnia 8 września 2023 r., zgłoszenie nie będzie uwzględniane w rekrutacji.

Terminy egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych

Kierunki z egzaminem:
1. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I i II stopnia stacjonarne oraz jazz i muzyka rozrywkowa I i II stopnia stacjonarne:
a) egzamin - 13.09.2023 od godz. 9:00; ul. Dąbrowskiego 83 pok. 7 (kontakt z Komisją Egzaminacyjną rekrutacja.muzyka@ur.edu.pl)

2. logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego I stopnia stacjonarne
3. malarstwo jednolite studia magisterskie stacjonarne oraz sztuki wizualne I i II stopnia stacjonarne:
a) przesłanie portfolio ([email protected]) do 12.09.2023 do godz. 12:00; rozmowa kwalifikacyjna on-line - 14-15.09.2023

4. wychowanie fizyczne I stopnia stacjonarne i niestacjonarne:
a) pływanie - 14.09.2023 od godz. 10:15; Kryta pływalnia ul. Matuszczaka 7a
b) wielostopniowy bieg wahadłowy - Beep Test: 14.09.2023 od godz. 10:15; Hala sportowa, bud. D12 ul. Zelwerowicza 8c, Zalesie

Kierunki z rozmową kwalifikacyjną:
1. biologia II stopnia stacjonarne po studiach licencjackich

2. filologia polska II stopnia stacjonarne specjalność edytorstwo
3. filologia rosyjska II stopnia stacjonarne
4. komunikacja międzykulturowa II stopnia stacjonarne
5. matematyka II stopnia stacjonarne po studiach licencjackich

 

od 13 września 2023 r. (od godz. 12:00)
do 15 września 2023 r.
dokładny termin ustala KZR

Informacje dotyczące wyników kwalifikacji, miejsca i godziny przeprowadzenia egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej oraz daty i miejsca składania kompletu dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów, będą udostępnione przez Kolegialne Zespoły Rekrutacyjne na prywatnych kontach rekrutacyjnych kandydatów w zakładce Ogłoszenia.

HARMONOGRAM WYNIKÓW I PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW
DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na indywidualnym, rekrutacyjnym koncie kandydata

18 września 2023 r.
(od godz. 12:00)

Informacje dotyczące wyników kwalifikacji, miejsca i godziny przeprowadzenia egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej oraz daty i miejsca składania kompletu dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów, będą udostępnione przez Kolegialne Zespoły Rekrutacyjne na prywatnych kontach rekrutacyjnych kandydatów w zakładce Ogłoszenia.

Przyjmowanie dokumentów od cudzoziemców i Polaków z maturą zagraniczną

do 8 września 2023 r.
(do godz. 12:00)

Kandydaci cudzoziemcy i Polacy z maturą zagraniczną wgrywają skany dokumentów w system IRK lub dostarczają je osobiście do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej (ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, pok. 45) w godzinach 8:00-15:00.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

od 19 do 22 września 2023 r.
jest to termin ramowy, dokładna informacja jest przekazana przez KZR na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym

Informacje dotyczące wyników kwalifikacji, miejsca i godziny przeprowadzenia egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej oraz daty i miejsca składania kompletu dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów, będą udostępnione przez Kolegialne Zespoły Rekrutacyjne na prywatnych kontach rekrutacyjnych kandydatów w zakładce Ogłoszenia.

kontakt i termin dyżurów KZR znajduje się tutaj

Sprawdzenie znajomości języka polskiego dla cudzoziemców odbędzie się on-line

Szczegółowe informacje zostaną udostępnione na stronie:
Potwierdzenie znajomości języka polskiego jako obcego dla kandydatów z zagranicy
Harmonogram znajduje się tutaj.