Badania lekarskie

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Rzeszowskim na niżej wymienione kierunki są zobowiązani wykonać badania lekarskie mające na celu wykluczenie przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku:

 • architektura krajobrazu,
 • biotechnologia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • inżynieria materiałowa,
 • logistyka w sektorze rolno - spożywczym,
 • mechatronika,
 • ochrona środowiska,
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
 • rolnictwo,
 • technologia żywności i żywienie człowieka.

UWAGI

 1. Badania wykonuje się u lekarza medycyny pracy na podstawie imiennego skierowania, które generowane jest automatycznie po uzyskaniu statusu „zakwalifikowana/y” na koncie kandydata w Uczelnianym Systemie Rekrutacyjnym.
 2. W uzasadnionych przypadkach skierowanie na badanie można otrzymać wcześniej, składając wniosek o jego wydanie do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej osobiście lub mailowo na adres: rekrutacja@ur.edu.pl.
 3. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, należy dostarczyć do Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego.
 4. Badania można wykonać bezpłatnie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, a odpłatnie w dowolnej jednostce Medycyny Pracy na terenie Polski.
 5. W przypadku kandydatów na studia na kierunki, na które w warunkach rekrutacji  przewidziany jest egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna, kandydat na studia przedstawia oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja dla kandydatów, którzy będą rejestrować się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie znajduje się tutaj.