Informator dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem rekrutacyjnym
dla kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie
w roku akademickim 2023/2024

okładka.jpg [1.03 MB]