Nadanie stopnia doktora habilitowanego

GRUDZIEŃ 2023

 

Dr hab. n. med. Marta Kopańska

 

Stopień nadany Uchwałą Nr 01/12/2023 Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych z dn. 12 grudnia 2023 r.

dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

Osiągnięcie naukowe: "Wykorzystanie analizy ilościowego zapisu elektroencefalograficznego (QEEG) w opracowaniu modelu fal mózgowych u pacjentów z różnymi zaburzeniami i dysfunkcjami".

Neurobiolog, Psycholog kliniczny, diagnosta QEEG, oligofrenopedagog, specjalista EEG Biofeedback I i II st.

Autorka wielu publikacji naukowych i rozdziałów w monografii.

- Przewodnicząca Kolegialnej Komisji Wyborczej UR
- Kierownik Biobanku UR
- Członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego
- Członek Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego
- Członek Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
- Przedstawiciel Kolegium Nauk Medycznych ds. promocji kierunku lekarskiego
- Opiekun Koła Naukowego Innowacyjnych Technik Rehabilitacyjnych "Reh-Tech"

Główne zainteresowania:
- zastosowanie diagnostyki obrazowej mózgu, w tym EEG i QEEG w różnych typach zaburzeń
- neuropsychologia kliniczna, diagnostyka neuropsychologiczna
- psychiatria
- psychotraumatologia
- molekularne i genetyczne podłoże spektrum autyzmu
- wpływ substancji toksycznych zawartych w żywności na funkcjonowanie OUN człowieka