Władze Dziekańskie Kolegium Nauk Społecznych UR

Dziekan

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR

Adres:                                                                                                                               Dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR.jpg [238.57 KB]
al. mjr W. Kopisto 2A, 35-959 Rzeszów, bud. A2 pok. 33
tel. 17 872 1451
e-mail: dziekan.cs@ur.edu.pl

 

Prodziekan

dr Marcin Niemczyk

Adres:
ul. Grunwaldzka 11, 13, 35-068 Rzeszów, bud. C3 pok. 122                                  Marcin Niemczyk.jpg [224.11 KB]
tel. 17 872 1501
e-mail: niemczyk@ur.edu.pl 

 

Prodziekan

dr hab. Bogdan Wierzbiński, prof. UR                Bogdan Wierzbiński.jpg [237.79 KB]

Adres:
ul. Ćwiklińskiej 2, 35-061 Rzeszów, bud. D1 pok. 27
tel. 17 872 1625
e-mail: bowie@ur.edu.pl

 

Prodziekan 

dr Aleksandra Mach

Adres:
ul. Ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, bud. B1 pok. 108       Aleksandra Mach.jpg [268.67 KB]
tel. 17 872 1801
e-mail: prodziekan.ped.cs@ur.edu.pl

 

Prodziekan

dr Hubert Kotarski

Al. mjr W. Kopisto 2A, Rzeszów, bud. A2 pok. 39                     Hubert kotarski.jpg [238.22 KB]
tel. 17 872 1457
e-mail: kotarski@ur.edu.pl

 

 

Rada Dydaktyczna Kolegium Nauk Społecznych UR