Informacje o pomocy materialnej

Informacje o pomocy materialnej dla studentów znaleźć można pod adresem: 

http://ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie

**********************************************

Uwaga

Studenci, którzy składali w tym semestrze wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub dla osób niepełnosprawnych proszeni są o sprawdzenie i weryfikację numerów kont bankowych w Wirtualnej Uczelni. Nieuzupełnienie lub wprowadzenie nieprawidłowego numeru uniemożliwi wypłatę świadczeń.