Harmonogram sesji egzaminacyjnej letniej 2019/2020

Administracja

Administracja I stopnia (studia stacjonarne)

Administracja II stopnia (studia stacjonarne)

Administracja I stopnia (studia niestacjonarne)

Administracja II stopnia (studia niestacjonarne)

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia (studia stacjonarne)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia (studia niestacjonarne)

 

Ekonomia

Ekonomia I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Ekonomia II stopnia (studia stacjonarne)

Ekonomia II stopnia (studia niestacjonarne)

 

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Finanse i Rachunkowość II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

Nauki o Rodzinie

Nauki o Rodzinie I stopnia (studia stacjonarne)

 

Pedagogika (profil ogólnoakademicki)

Pedagogika OA I stopnia (studia stacjonarne)

Pedagogika OA II stopnia (studia stacjonarne)

Pedagogika OA I stopnia (studia niestacjonarne)

Pedagogika OA II stopnia (studia niestacjonarne)

 

Pedagogika (profil praktyczny)

Pedagogika PR I stopnia (studia stacjonarne)

Pedagogika PR II stopnia (studia stacjonarne)

Pedagogika PR I stopnia (studia niestacjonarne)

Pedagogika PR II stopnia (studia niestacjonarne)

 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Pedagogika PPiW  Jednolite Magisterskie (studia stacjonarne)

Pedagogika PPiW Jednolite Magisterskie (studia niestacjonarne)

 

Politologia

Politologia I i II stopnia (studia stacjonarne)

 

Praca Socjalna

Praca Socjalna I i II stopnia (studia stacjonarne)

Praca Socjalna I i II stopnia (studia niestacjonarne)

 

Prawo

Prawo Jednolite Magisterskie (studia stacjonarne)

Prawo Jednolite Magisterskie (studia niestacjonarne)

 

Socjologia

Socjologia I i II stopnia (studia stacjonarne)

 

Przedmioty Ogólnouczelniane

Program Erasmus