Harmonogram sesji egzaminacyjnej zimowej 2020/2021

Studia stacjonarne

Administracja I stopnia (sesja podstawowa)

Administracja I stopnia (sesja poprawkowa)

Administracja II stopnia (sesja podstawowa)

Administracja II stopnia (sesja poprawkowa)

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia (sesja podstawowa)

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia (sesja podstawowa)

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia (sesja poprawkowa)

Ekonomia I stopnia (sesja podstawowa i poprawkowa)

Ekonomia II stopnia (sesja podstawowa i poprawkowa)

Finanse i Rachunkowość I stopnia (sesja podstawowa i poprawkowa)

Finanse i Rachunkowość II stopnia (sesja podstawowa i poprawkowa)

Nauki o Rodzinie I stopnia (sesja podstawowa)

Nauki o Rodzinie I stopnia (sesja poprawkowa)

Pedagogika profil praktyczny I stopnia (sesja podstawowa)

Pedagogika profil praktyczny I stopnia (sesja poprawkowa)

Pedagogika profil praktyczny II stopnia ( sesja podstawowa)

Pedagogika profil praktyczny II stopnia ( sesja poprawkowa)

Pedagogika profil ogólnoakademicki I stopnia (sesja podstawowa)

Pedagogika profil ogólnoakademicki I stopnia (sesja poprawkowa)

Pedagogika profil ogólnoakademicki II stopnia (sesja podstawowa)

Pedagogika profil ogólnoakademicki II stopnia (sesja poprawkowa)

Pedagogika specjalna JM (sesja podstawowa)

Pedagogika specjalna JM (sesja poprawkowa)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JM (sesja podstawowa)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JM (sesja poprawkowa)

Politologia I stopnia (sesja podstawowa)

Politologia I stopnia (sesja poprawkowa)

Politologia II stopnia (sesja podstawowa)

Politologia II stopnia (sesja poprawkowa)

Praca socjalna I stopnia (sesja podstawowa)

Praca socjalna II stopnia (sesja podstawowa)

Prawo JM (sesja podstawowa)

Prawo JM (sesja poprawkowa)

Socjologia I stopnia (sesja podstawowa)

Socjologia II stopnia (sesja podstawowa)

 

Studia niestacjonarne

Administracja I stopnia (sesja podstawowa)

Administracja I stopnia (sesja poprawkowa)

Administracja II stopnia (sesja podstawowa)

Administracja II stopnia (sesja poprawkowa)

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia (sesja podstawowa)

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia (sesja podstawowa)

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia (sesja poprawkowa)

Ekonomia I stopnia (sesja podstawowa)

Ekonomia II stopnia (sesja podstawowa)

Finanse i Rachunkowość I stopnia (sesja podstawowa)

Finanse i Rachunkowość II stopnia (sesja podstawowa)

Pedagogika profil praktyczny I stopnia (sesja podstawowa)

Pedagogika profil praktyczny I stopnia (sesja poprawkowa)

Pedagogika profil praktyczny II stopnia ( sesja podstawowa)

Pedagogika profil praktyczny II stopnia ( sesja poprawkowa)

Pedagogika profil ogólnoakademicki I stopnia (sesja podstawowa)

Pedagogika profil ogólnoakademicki I stopnia (sesja poprawkowa)

Pedagogika profil ogólnoakademicki II stopnia (sesja podstawowa)

Pedagogika profil ogólnoakademicki II stopnia (sesja poprawkowa)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JM (sesja podstawowa)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JM (sesja poprawkowa)

Praca socjalna I stopnia (sesja podstawowa)

Praca socjalna II stopnia (sesja podstawowa)

Prawo JM (sesja podstawowa)

Prawo JM (sesja poprawkowa)