Ogłoszenia Socjologia

 
Dodatkowe terminy zajęć z przedmiotu seminarium magisterskie prowadzonych przez prof. Jolantę Szempruch:
Seminarium mgr I rok II stopień stacjonarne praca socjalna - 25.01.2021
godz. 14.30-17.45 (4 godz.)

Seminarium mgr I rok II stopień stacjonarne socjologia - 29.01.2021
godz. 8.00-11.15 (4 godz.)***************************
Dodatkowe zajęcia z przedmiotu seminarium magisterskie (I socjologia II stop.)
prowadzone przez dr hab. Beatę Szluz odbędą się w dniu 14.01.2021 w godz. 12:00-15:00

*****************************
Dodatkowe zajęcia z przedmiotu socjologia problemów społecznych (II socjologia II stop.)
prowadzonye przez dr hab. Beatę Szluz odbędą się w dniu 14.01.2021 w godz. 15:00-18:00


*****************************
W dniu 14-01-2021 zajęcia z dr hab. Arkadiuszem Tuziakiem z przedmiotu socjologia zmian społecznych
(II rok socjologii, II st.) zostają odwołane