Zespół programowy kierunku Socjologia

1 . dr Anna Witkowska-Paleń - kierownik zespołu (email: [email protected]

2. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR,

3. dr Krzysztof Piróg,

4. dr Agata Kotowska,

5. dr Dominik Porczyński,

6. Krystian Bieś - student.