Rozkłady zajęć - semestr zimowy 2020/2021

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zajęcia dydaktyczne we wszystkich formach ich prowadzenia dla studentów pierwszych roczników na studiach I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich rozpoczną się od 5 października 2020 r.

 

W związku z niemożliwością zapewnienia odpowiedniej ilości i

wielkości sal dydaktycznych, zgodnie z zarządzeniem Rektora

Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.09.2020 (107/2020), zajęcia

dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia) prowadzone na kierunku:

 

 prawo, studia stacjonarne (II; III; IV; V rok)

administracja studia I stopnia, studia stacjonarne (II; III rok),

administracja studia II stopnia, studia stacjonarne (II rok)

 

będą odbywać się w formie zdalnej. Forma tradycyjna zostaje

zachowana dla seminarium dyplomowego (według indywidualnego

harmonogramu ustalonego przez promotora) i oceny efektów kształcenia

(kolokwia, zaliczenia, egzaminy).

 

 

Studia stacjonarne

Prawo I rok studia JM

Prawo II rok studia JM

Prawo III rok studia JM

Prawo IV rok studia JM

Prawo V rok studia JM

 

Studia niestacjonarne

Prawo I rok studia JM

Prawo II rok studia JM

Prawo III rok studia JM

Prawo IV rok studia JM

Prawo V rok studia JM

 

 


Harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych semestr zimowy rok akademicki 2020/21