Informacje dla studentów

Zajęcia z przedmiotu Publicznoprawne środki ochrony konsumenta z dnia 26.10.br zostały przeniesione na dzień 30.10.br( piątek) i odbędą się

  według następującego harmonogramu:

 

8.00-9.30 wykład

11.30 ćwiczenia,grupa II;

13.15 ćwiczenia,grupa IV

**************************************

Prawo stacjonarne  -  rok IV

Zajęcia z przedmiotu Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych z dnia 28.10.2020 r. prowadzone przez dr hab. Anetę Kowalczyk, prof. UR zostają przeniesione na dzień 04.11.2020 r.

 **********************************

Prawo stacjonarne  -  rok II

Zajęcia z przedmiotu Prawo konstytucyjne z dnia 27.10.2020 r.

prowadzone przez dr hab. Radosława Grabowskiego, prof. UR zostają przeniesione na dzień 03.11.2020 r. od godz. 8:00.

 

**********************************

W dniu 26.10.2020 r. zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych z Panem mgr Michałem Skórą z dnia 15.10.2020 r. według następującej kolejności:

gr IV w g. 9.45-11.15

gr V w g. 11.30-13.00

gr VI w g. 13.15-14.45

gr VII w g. 15.00-16.30

**********************************

Prawo niestacjonarne  -  rok I

Zajęcia z przedmiotu Nauka o państwie i polityce z dnia 16.10.2020 r.
prowadzone przez dr hab. Beatę Stępień-Załucką, prof. UR
zostają przeniesione na dzień 23.10.2020 r.

 

*************************************

Wszystkie zajęcia prowadzone przez dr E. Bonusiak w dniach 15.10. -16.10.2020 r. oraz 22.10. - 23.10.2020 r. zostały odwołane.

**************************************

Termin zgłaszania prac konkursie o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego został przedłużony do 31 października 2020 r.  W tegorocznej edycji mogą wziąć udział osoby, które uzyskały tytuł magistra pomiędzy 31 maja 2018 r. a 31 października 2020 r.

 

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w ogłoszeniu pod linkiem:

https://prokuratoria.gov.pl/iv-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,158

************************************

Prawo stacjonarne - rok V

Zajęcia z przedmiotu Międzynarodowe prawo karne (gr. 2, 4, 6) z dnia 20.10.2020 r.
prowadzone przez mgr Beatę Bachurską zostają przeniesione na 27.10.2020 r.

 

************************************

Informacja dotyczy osób przyjętych w II turze rekrutacji

Studia stacjonarne

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021, już teraz pragniemy serdecznie Was powitać w murach naszego Uniwersytetu.

 

Z uwagi na trudną sytuację wywołaną stanem epidemii w Polsce, bardzo prosimy o częste sprawdzanie bieżących informacji pojawiających się na stronie internetowej Uniwersytetu oraz na stronie Dziekanatu Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, na serwisie społecznościowym Facebook.

 

Jednocześnie przekazujemy Wam kilka, istotnych informacji:

 

Zgodnie z  § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, osoba przyjęta na studia i wpisana na listę studentów nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką po nabyciu praw studenta.  

 

W związku  z powyższym:

 

Studenci zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji (złożenia ślubowania, podpisania oświadczeń, odbioru legitymacji studenckiej), a zatem zapraszamy do dziekanatu (ul. Grunwaldzka 13, pok. nr 3) w dniu 19  października b.r.

 

 

I rok kierunek prawo (studia stacjonarne)

I rok kierunek administracja (studia stacjonarne)

I rok administracja II stopnia (studia stacjonarne)

 

 

UWAGA: ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego bardzo ważne jest aby ściśle przestrzegać poniższego harmonogramu:

 

W tym samym czasie, jeżeli to będzie możliwe, zostaną Wam wydane legitymacje studenckie.

 

Aby uzyskać legitymację studencką należy uiścić opłatę w wysokości 22 zł za jej wydanie.

Nowa legitymacja nie jest potrzebna aktualnym studentom UR, którzy mają jeszcze wolne miejsca na naklejki potwierdzające status studenta. Opłatę należy uiścić na numer subkonta, który można pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.plUwaga! Nie należy dokonywać wpłat za legitymację studencką na numer konta, na który wpłacano opłatę rekrutacyjną.

 

 

Zachęcamy  także do zapoznania się z treścią:

 

  1. Regulaminu Studiów dostępnego na stronie:

https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/regulamin-studiow

 

  1. kodeksu etyki studenta, dostępną na stronie:

https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/kodeks-etyki-studenta

 

************************************************************

IV prawo stacjonarne

Seminarium dyplomowe z dr hab. Lidią Brodowski, prof. UR odbędzie się 15.10.2020r. o godz. 12,00 s.200

******************************

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021, już teraz pragniemy serdecznie Was powitać w murach naszego Uniwersytetu.

 

Z uwagi na trudną sytuację wywołaną stanem epidemii w Polsce, bardzo prosimy o częste sprawdzanie bieżących informacji pojawiających się na stronie internetowej Uniwersytetu oraz na stronie Dziekanatu Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, na serwisie społecznościowym Facebook.

 

Jednocześnie przekazujemy Wam kilka, istotnych informacji:

 

Zgodnie z  § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, osoba przyjęta na studia i wpisana na listę studentów nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką po nabyciu praw studenta.  

 

W związku  z powyższym:

 

Studenci zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji (złożenia ślubowania, podpisania oświadczeń, odbioru legitymacji studenckiej), a zatem zapraszamy do dziekanatu (ul. Grunwaldzka 13, pok. nr 3) w dniach 16-17 października b.r.

16 października -  od godz.  10,00 do 14,00

17 października -   od  godz. 9,00 do  13,00

 

I rok kierunek prawo (studia niestacjonarne)

I rok kierunek administracja (studia niestacjonarne)

I rok administracja II stopnia (studia niestacjonarne)

 

 

UWAGA: ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego bardzo ważne jest aby ściśle przestrzegać powyższego harmonogramu

 

W tym samym czasie, jeżeli to będzie możliwe, zostaną Wam wydane legitymacje studenckie.

 

Aby uzyskać legitymację studencką należy uiścić opłatę w wysokości 22 zł za jej wydanie.

Nowa legitymacja nie jest potrzebna aktualnym studentom UR, którzy mają jeszcze wolne miejsca na naklejki potwierdzające status studenta. Opłatę należy uiścić na numer subkonta, który można pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.plUwaga! Nie należy dokonywać wpłat za legitymację studencką na numer konta, na który wpłacano opłatę rekrutacyjną.

 

 

Zachęcamy  także do zapoznania się z treścią:

 

  1. Regulaminu Studiów dostępnego na stronie:

https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/regulamin-studiow

 

  1. kodeksu etyki studenta, dostępną na stronie:

https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/kodeks-etyki-studenta

 

 

*********************************************************

Tutoring akademicki -  rekrutacja

 

Tutoring akademicki to skuteczna metoda dydaktyczna ukierunkowana na rozwijanie potencjału intelektualnego studentów, która od lat praktykowana jest w renomowanych uczelniach na świecie. Zajęcia tutorskie odbywają się w formie indywidualnych spotkań studenta z wykładowcą. Są one ukierunkowane na podniesienie kompetencji studenta
w zakresie  sztuki prowadzenia dyskusji, redagowania tekstów naukowychprezentacji wiedzy.

Spotkania tutorskie w Instytucie Nauk Prawnych będą się odbywały w semestrze zimowym 2020/2021 i obejmą zakresem tematycznym prawo konstytucyjne (dr K.Szwed) oraz postępowanie cywilne (prof. UR dr hab. A.Kościółek).

Zasady rekrutacji

Studenci zainteresowani tutoringiem powinni najpóźniej do dn. 12.10 br. przekazać: podanie, życiorys oraz list motywacyjny na adres mailowy: [email protected] (prawo konstytucyjne) lub [email protected] (postępowanie cywilne).

Wymaganiem wstępnym jest uzyskanie w danym momencie studiów przepisaną ilość punktów ECTS, jak również brak zaległości związanych z zaliczeniem jakiegokolwiek przedmiotu oraz średnia ocen nie niższa niż 4.0.

Studenci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani indywidualnie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.