Informacje dla studentów

III rok Prawa grupa PK-4
Zajęcia z przedmiotu "Postępowanie karne -część praktyczna"  prowadzone przez dr Aritę Masłowską zostają przeniesione z czwartku 15.04.2021r.  na dzień 20.04.2021r. (wtorek) godzina 08.00.-09.30.
****************************************
Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego UR wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Rzeszów zaprasza do udziału w Uczelnianej Sesji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo ekologiczne i ochrona środowiska w konstytucjach współczesnych państw", która odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. na Platformie Teams
 


**************************
Aktualne terminy seminariów prowadzonych przez dr hab. Dagmarę Kuźniar
dla studentów IV roku prawa JM (studia niestacjonarne):
-10.04 - godz. 16:30-18:45
-23.04 - godz. 17:00-19:15
-29.05 - godz. 16:30-18:45
-12.06 - godz. 16:30-18:45

******************************* 
Jednorazowe przeniesienie zajęć prowadzonych przez dr hab. Lidię Brodowski: 
- seminarium dyplomowego na Administracji III r. stacj. z dnia 8 kwietnia na dzień 31 marca br. z godz. 12.45 - 14.15 na godz. 8.00 - 9.30;
- seminarium magisterskiego Prawo IV r. z dnia 8 kwietnia na dzień 31 marca br. z godz. 14.15 - 15. 45 na godz. 11.30 - 13.00;
- seminarium magisterskiego Administracja I r. II st. z dnia 8 kwietnia na dzień 31 marca br. z godz. 8.15 - 9.45 na godz. 16.30 - 18.00;
- wykładu "Prawo międzynarodowe publiczne" na Administracji III r. stacj. z dnia 8 kwietnia na dzień 31 marca br. z godz. 9.45 - 11. 15 na godz. 9.45 - 11.15;
-dyżuru dydaktycznego z dnia 8 kwietnia na dzień 31 marca br. z godz. 11.15 - 12. 45 na godz. 13.00 - 14.30.***********************************
Prawo stacjonarne - rok IV Zajęcia z przedmiotu Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzone

przez mgra M. Skórę z dn. 16.03.2021 r. odbędą się dla: grupy 5 - 29.03.2021 r. g. 15.00-16.30 grupa 6 - 29.03.2021 r. g. 16.45-18.15 grupy 7 - 08.04.2021 r. g. 15.00-16.30 grupa 4 - 08.04.2021 r. g. 16.45-18.15 Dyżur prowadzony przez mgra M. Skórę w dniu 08.04.2021 r. odbędzie się w g. 13.30-15.00.

***************************
Prawo stacjonarne - rok IV Seminarium magisterskie prowadzone

przez dr hab. B. Stępień-Załucką, prof. UR z dn. 30.03.2021 r. zostaje odwołane.
Seminarium zostanie odrobione w późniejszym terminie.

 

 ***************************************

Zajęcia z przedmiotu "Postępowanie karne - część praktyczna" (III rok Prawo studia niestacjonarne) zostają przeniesione
z niedzieli 21.03.2021r. na dzień 16.05.2021r. (niedziela) godzina 13.50.-18.45.
**************************
I rok, II st.

Zajęcia z dnia 22.03.2021 z przedmiotu Prawo Organizacji Pozarządowych
prowadzone przez dr hab. Agatę Barczewską-Dziobek
nie odbędą się, zostaną odrobione dnia 26.04.2021r.

*************************

Szanowni Państwo, Pragniemy jako Koło Naukowe Prawa Karnego na czele z Doktor Agnieszką Kilińską-Pękacz (opiekunem)
oraz Norbertem Michalakiem (przewodniczącym)
zaprosić na tegoroczną Ogólnopolską Konferencję Naukową
pt. „Kryminologiczne ujęcie przestępczości w Polsce i  na świecie w dobie pandemii COVID-19”.
Jej celem jest interdyscyplinarny namysł w kontekście nauk prawnych nad obecną sytuacją w Polsce i na świecie.
Link do wydarzenie na Facebooku, na którym znajdują się szczegółowe informacje: https://fb.me/e/TXgEQ1Dm [1]
Strona internetowa konferencji:

 https://prawoiekonomia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut-prawa-ekonomii/konferencja-kryminologiczne-uj
Z wyrazami szacunku, Jagoda Lutomska-Juryłowicz, członkini KNPK UKW.