Informacje dla studentów

Tutoring akademicki to skuteczna metoda dydaktyczna ukierunkowana na rozwijanie potencjału intelektualnego studentów, która od lat praktykowana jest w renomowanych uczelniach na świecie. Zajęcia tutorskie odbywają się w formie indywidualnych spotkań studenta z wykładowcą. Są one ukierunkowane na podniesienie kompetencji studenta
w zakresie  sztuki prowadzenia dyskusji, redagowania tekstów naukowychprezentacji wiedzy.

Spotkania tutorskie w Instytucie Nauk Prawnych obejmą zakresem tematycznym prawo konstytucyjne (dr K.Szwed).

Zasady rekrutacji

Studenci zainteresowani tutoringiem powinni najpóźniej do dn. 18 stycznia br. przekazać: podanie, życiorys oraz list motywacyjny

na adres mailowy: [email protected] (prawo konstytucyjne).

Wymaganiem wstępnym jest uzyskanie w danym momencie studiów przepisaną ilość punktów ECTS, jak również brak zaległości związanych z zaliczeniem jakiegokolwiek przedmiotu oraz średnia ocen nie niższa niż 4.0.

Studenci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani indywidualnie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

*****************************************

Prawo stacjonarne - rok III
Zajęcia z przedmiotu Prawo Unii Europejskiej 
prowadzone przez dr A. Marcisz-Dynię z dn. 12.11.2020 r. zostaną odrobione w dn. 15.01.2021 r.

***********************************************

Zajęcia z dn. 14.01.2021 r. prowadzone
przez dr hab. Beatę Stępień-Załucką, prof. UR zostają odwołane.
Odrobione zostaną w późniejszym terminie.

***********************************
Prawo stacjonarne - rok III
zajęcia z przedmiotu Nauka administracji prowadzone przez
dr hab. A. Barczewską-Dziobek, prof. UR z dn. 12.01.2021 r. odbędą się 15.01.2021 r. od godz. 15:00.


*********************************
Prawo niestacjonarne - rok V zajęcia z przedmiotu

Publicznoprawne środki ochrony konsumenta prowadzone przez
Panią dr B. Sagan z dn. 06.11.2020 r. zostaną odrobione 17.01.2021 r.
przez Pana dra hab. J. Olszewskiego, prof. UR w godz. 15:30-17:55
***********************************

Prawo stacjonarne - rok II zajęcia dla grupy 6, 7 i 8 z przedmiotu

Prawo administracyjne prowadzone przez
mgra G. Łaskawskiego w dn. 22.12.2020 r. nie odbędą się.
Zostaną odrobione w piątek 15.01.2021 r. według następującej kolejności: -dla grupy 6 - 9:45
-dla grupy 8 - 11:30 -dla grupy 7 - 13:15.


**********************
Prawo stacjonarne - rok IV Zajęcia z przedmiotu Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

prowadzone przez dr E. Kubas zostają przełożone
z dn. 22.12.2020 r. na 22.01.2021 r.

Zajęcia odbędą się według następującej kolejności:
- gr. 5 - godz. 11.30 - gr. 6 - godz. 9.45 - gr. 7 - godz. 13.15.

**************************
Rządowe Centrum Legislacji zaprasza studentów do udziału w projekcie edukacyjnym Kolegium Legislacji.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod poniższym linkiem:

Kolegium Legislacji

*********************
Wszystkie zajęcia prowadzone przez dr B. Sagan zostają odwołane.
 

**************************************
UWAGA WSZYSCY  PRACOWNICY I STUDENCI UR ZAINTERESOWANI POSZERZENIEM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRAWNIKÓW (A SZCZEGÓLNIE ANGLOSASKIM PRAWEM KONTRAKTOWYM I SPORZĄDZANIEM KONTRAKTÓW

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego jako centrum egzaminacyjne TOLES (Test of Legal English Skills) otrzymało poniższe zaproszenie od szefowej zespołu egzaminacyjnego i współautorki podręczników przygotowujących do TOLES, Pani Catherine Mason, do skorzystania z bezpłatnego kursu online:

Dear TOLES centre

We are absolutely delighted to tell our exam centres that we have now developed online courses through our Cambridge school, Cambridge Law Studio, which is based at Girton College, Cambridge. We took almost two years to produce our courses and we hope you like them!

To take a look, go to https://online.cambridgelawstudio.co.uk/ and follow the link to our two new online programmes. Because you are a registered TOLES centre, you can do the first course for free.

If you think the courses will be helpful for your students, please tell us. We are happy to give your current students the first course free of charge during the month of November.

The attached code is for free access to Illuminate 1- The Formation of a Contract only. The access will be available for 28 days from code activation. If students successfully complete the course within this time period, they will be sent an e-certificate.

We hope you enjoy this quick demonstration of the features of our new online courses. They are a great study option for TOLES students and can be incorporated quickly and easily into your own teaching programme.

You can take a look at course number one of our Illuminate Programme free of charge for the month of November. You can find our courses at https://online.cambridgelawstudio.co.uk/. We would be very happy to hear your feedback and are already talking to a number of our world-wide exam centres about them using Illuminate to teach in 2021!

The pandemic absolutely will not stop us!

Stay safe and best wishes

Catherine Mason

 

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o jak najszybszy kontakt z uczelnianym koordynatorem egzaminów mgr. Krzysztofem Tucholskim na adres [email protected] lub poprzez czat na platformie MS Teams, gdyż chcielibyśmy umożliwić skorzystanie z kursu przed 20 listopada. Istnieje możliwość zorganizowania korzystania z dalszych kursów na korzystnych warunkach (niestety już odpłatnie). Przykro nam, ale niniejsza oferta jest kierowana wyłącznie do pracowników i studentów UR.
 

************************************

Informacja dotyczy osób przyjętych w II turze rekrutacji

Studia stacjonarne

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021, już teraz pragniemy serdecznie Was powitać w murach naszego Uniwersytetu.

 

Z uwagi na trudną sytuację wywołaną stanem epidemii w Polsce, bardzo prosimy o częste sprawdzanie bieżących informacji pojawiających się na stronie internetowej Uniwersytetu oraz na stronie Dziekanatu Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, na serwisie społecznościowym Facebook.

 

Jednocześnie przekazujemy Wam kilka, istotnych informacji:

 

Zgodnie z  § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, osoba przyjęta na studia i wpisana na listę studentów nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką po nabyciu praw studenta.  

 

W związku  z powyższym:

 

Studenci zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji (złożenia ślubowania, podpisania oświadczeń, odbioru legitymacji studenckiej), a zatem zapraszamy do dziekanatu (ul. Grunwaldzka 13, pok. nr 3) w dniu 19  października b.r.

 

 

I rok kierunek prawo (studia stacjonarne)

I rok kierunek administracja (studia stacjonarne)

I rok administracja II stopnia (studia stacjonarne)

 

 

UWAGA: ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego bardzo ważne jest aby ściśle przestrzegać poniższego harmonogramu:

 

W tym samym czasie, jeżeli to będzie możliwe, zostaną Wam wydane legitymacje studenckie.

 

Aby uzyskać legitymację studencką należy uiścić opłatę w wysokości 22 zł za jej wydanie.

Nowa legitymacja nie jest potrzebna aktualnym studentom UR, którzy mają jeszcze wolne miejsca na naklejki potwierdzające status studenta. Opłatę należy uiścić na numer subkonta, który można pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.plUwaga! Nie należy dokonywać wpłat za legitymację studencką na numer konta, na który wpłacano opłatę rekrutacyjną.

 

 

Zachęcamy  także do zapoznania się z treścią:

 

  1. Regulaminu Studiów dostępnego na stronie:

https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/regulamin-studiow

 

  1. kodeksu etyki studenta, dostępną na stronie:

https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/kodeks-etyki-studenta

 

************************************************************

IV prawo stacjonarne

Seminarium dyplomowe z dr hab. Lidią Brodowski, prof. UR odbędzie się 15.10.2020r. o godz. 12,00 s.200

******************************

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021, już teraz pragniemy serdecznie Was powitać w murach naszego Uniwersytetu.

 

Z uwagi na trudną sytuację wywołaną stanem epidemii w Polsce, bardzo prosimy o częste sprawdzanie bieżących informacji pojawiających się na stronie internetowej Uniwersytetu oraz na stronie Dziekanatu Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, na serwisie społecznościowym Facebook.

 

Jednocześnie przekazujemy Wam kilka, istotnych informacji:

 

Zgodnie z  § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, osoba przyjęta na studia i wpisana na listę studentów nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką po nabyciu praw studenta.  

 

W związku  z powyższym:

 

Studenci zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji (złożenia ślubowania, podpisania oświadczeń, odbioru legitymacji studenckiej), a zatem zapraszamy do dziekanatu (ul. Grunwaldzka 13, pok. nr 3) w dniach 16-17 października b.r.

16 października -  od godz.  10,00 do 14,00

17 października -   od  godz. 9,00 do  13,00

 

I rok kierunek prawo (studia niestacjonarne)

I rok kierunek administracja (studia niestacjonarne)

I rok administracja II stopnia (studia niestacjonarne)

 

 

UWAGA: ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego bardzo ważne jest aby ściśle przestrzegać powyższego harmonogramu

 

W tym samym czasie, jeżeli to będzie możliwe, zostaną Wam wydane legitymacje studenckie.

 

Aby uzyskać legitymację studencką należy uiścić opłatę w wysokości 22 zł za jej wydanie.

Nowa legitymacja nie jest potrzebna aktualnym studentom UR, którzy mają jeszcze wolne miejsca na naklejki potwierdzające status studenta. Opłatę należy uiścić na numer subkonta, który można pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.plUwaga! Nie należy dokonywać wpłat za legitymację studencką na numer konta, na który wpłacano opłatę rekrutacyjną.

 

 

Zachęcamy  także do zapoznania się z treścią:

 

  1. Regulaminu Studiów dostępnego na stronie:

https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/regulamin-studiow

 

  1. kodeksu etyki studenta, dostępną na stronie:

https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/kodeks-etyki-studenta

 

 

*********************************************************

Tutoring akademicki -  rekrutacja

 

Tutoring akademicki to skuteczna metoda dydaktyczna ukierunkowana na rozwijanie potencjału intelektualnego studentów, która od lat praktykowana jest w renomowanych uczelniach na świecie. Zajęcia tutorskie odbywają się w formie indywidualnych spotkań studenta z wykładowcą. Są one ukierunkowane na podniesienie kompetencji studenta
w zakresie  sztuki prowadzenia dyskusji, redagowania tekstów naukowychprezentacji wiedzy.

Spotkania tutorskie w Instytucie Nauk Prawnych będą się odbywały w semestrze zimowym 2020/2021 i obejmą zakresem tematycznym prawo konstytucyjne (dr K.Szwed) oraz postępowanie cywilne (prof. UR dr hab. A.Kościółek).

Zasady rekrutacji

Studenci zainteresowani tutoringiem powinni najpóźniej do dn. 12.10 br. przekazać: podanie, życiorys oraz list motywacyjny na adres mailowy: [email protected] (prawo konstytucyjne) lub [email protected] (postępowanie cywilne).

Wymaganiem wstępnym jest uzyskanie w danym momencie studiów przepisaną ilość punktów ECTS, jak również brak zaległości związanych z zaliczeniem jakiegokolwiek przedmiotu oraz średnia ocen nie niższa niż 4.0.

Studenci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani indywidualnie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.