Informacje dla studentów

Tutoring akademicki -  rekrutacja

 

Tutoring akademicki to skuteczna metoda dydaktyczna ukierunkowana na rozwijanie potencjału intelektualnego studentów, która od lat praktykowana jest w renomowanych uczelniach na świecie. Zajęcia tutorskie odbywają się w formie indywidualnych spotkań studenta z wykładowcą. Są one ukierunkowane na podniesienie kompetencji studenta
w zakresie  sztuki prowadzenia dyskusji, redagowania tekstów naukowychprezentacji wiedzy.

Spotkania tutorskie w Instytucie Nauk Prawnych będą się odbywały w semestrze zimowym 2020/2021 i obejmą zakresem tematycznym prawo konstytucyjne (dr K.Szwed) oraz postępowanie cywilne (prof. UR dr hab. A.Kościółek).

Zasady rekrutacji

Studenci zainteresowani tutoringiem powinni najpóźniej do dn. 12.10 br. przekazać: podanie, życiorys oraz list motywacyjny na adres mailowy: [email protected] (prawo konstytucyjne) lub [email protected] (postępowanie cywilne).

Wymaganiem wstępnym jest uzyskanie w danym momencie studiów przepisaną ilość punktów ECTS, jak również brak zaległości związanych z zaliczeniem jakiegokolwiek przedmiotu oraz średnia ocen nie niższa niż 4.0.

Studenci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani indywidualnie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

********************************************************

III prawo stacjonarne - egzamin komisyjny Postępowanie karne

29.09.2020r.

godz.14,00, pok.122 ( ul. Grunwaldzka 13)

***********************************************************

dyżur Pana prof. dr hab. Stanisława Sagana odbędzie się 28.09.2020 r., godz. 9:30.

**********************************************************

  III ROK PRAWA (STUDIA STACJONARNE)

  Przypominam, że egzamin z postępowania karnego w sesji poprawkowej dla studentów z grupy dr hab. M.Klejnowskiej, prof.UR odbędzie się w dniu 11 września

  2020 r. (piątek) od godz. 8.00. JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAM, ŻE NASTĄPIŁA ZMIANA FORMUŁY EGZAMINU - EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ W SPOSÓB TRADYCYJNY W BUDYNKU INSTYTUTU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 13 - PODZIAŁ STUDENTÓW NA GRUPY W SALACH EGZAMINACYJNYCH ZGODNIE Z LISTĄ U STAROŚCINY ROKU III.

EGZAMIN ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W REŻIMIE SANITARNYM. PROSZĘ O PRZYNIESIENIE TAKŻE DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM.

********************************

 

III ROK PRAWA (STUDIA STACJONARNE)

 Egzamin z postępowania karnego w sesji poprawkowej dla studentów z grupy dr hab. M.Klejnowskiej, prof.UR odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. (piątek) od godz. 8.00 poprzez platformę cyfrową MS Teams. Proszę o zalogowanie się w tym czasie i rozwiązanie testu. Egzamin przeznaczony jest dla studentów III roku prawa st. stacjonarnych, którzy do tej pory nie zaliczyli go w pierwszym terminie oraz którzy w ogóle jeszcze nie przystępowali do egzaminu.

 III ROK PRAWA (STUDIA NIESTACJONARNE)

Egzamin z postępowania karnego w sesji poprawkowej dla studentów z grupy dr hab. M.Klejnowskiej, prof.UR odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. (piątek) od godz. 16.00 poprzez platformę cyfrową MS Teams. Proszę o zalogowanie się w tym czasie i rozwiązanie testu. Egzamin przeznaczony jest dla studentów III roku prawa st. niestacjonarnych, którzy do tej pory nie zaliczyli go w pierwszym terminie oraz którzy w ogóle jeszcze nie przystępowali do egzaminu. Ogłoszenie dla studentów

 W sesji poprawkowej dyżur dr hab. M.Klejnowskiej, prof. UR odbywać się w pierwszej kolejności będzie poprzez kontakt służbowy e-mail. W ramach tego w razie potrzeby ustalona zostanie forma i termin kontaktu bezpośredniego.

 

*****************************

W dniach 31.08, 01.09, 02.09 o godz. 9:30 oraz w dniu 07.09 o godz. 9:00 odbędą się dyżury ( budynek Pl. Ofiar Getta), na których będą zbierane prace dyplomowe.

 7.09.2020r. są zaplanowane obrony prac dyplomowych.

prof. dr hab. Stanisław Sagan

*************************************

 

 

       III ROK PRAWA

(studia stacjonarne)

W dniu 17 czerwca br. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się kolejny test próbny przed egzaminem z postępowania karnego poprzez platformę MS Teams dla grupy egzaminacyjnej dr hab. M.Klejnowskiej, prof.UR. Udział w teście jest obowiązkowy. W razie potrzeby proszę po teście o informację o problemach technicznych.

     III ROK PRAWA

(studia niestacjonarne)

W dniu 17 czerwca br. (środa) o godz. 16.00 odbędzie się kolejny test próbny przed egzaminem z postępowania karnego poprzez platformę MS Teams dla grupy egzaminacyjnej dr hab. M.Klejnowskiej, prof.UR. Udział w teście jest obowiązkowy. W razie potrzeby proszę po teście o informację o problemach technicznych.

 

IV ROK PRAWA

(studia stacjonarne)

W dniu 17 czerwca br. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się kolejny test próbny przed egzaminem z postępowania karnego poprzez platformę MS Teams dla osób powtarzających ten przedmiot z grupy egzaminacyjnej dr hab. M.Klejnowskiej, prof.UR. Udział w teście jest obowiązkowy. W razie potrzeby proszę po teście o informację o problemach technicznych.

 

                                                                

IV ROK PRAWA

(studia niestacjonarne)

W dniu 17 czerwca br. (środa) o godz. 16.00 odbędzie się kolejny test próbny przed egzaminem z postępowania karnego poprzez platformę MS Teams dla osób powtarzających ten przedmiot z grupy egzaminacyjnej dr hab. M.Klejnowskiej, prof.UR. Udział w teście jest obowiązkowy. W razie potrzeby proszę po teście o informację o problemach technicznych.

 

 

 

******************************************************

III ROK Prawa studia stacjonarne i niestacjonarne

9 czerwca br. odbędzie się test próby z postępowania karnego dla grup dr hab. M.Klejnowskiej prof.UR proszę o śledzenie swoich kont i zalogowanie się o właściwej porze, a po wypełnieniu testu o jego odesłanie. Proszę też o zgłaszanie wszelkich technicznych wadliwości sytemu MS Teams związanych z przeprowadzeniem testu, gdyb wystąpiły. Proszę uważnie śledzić maile i konta, bo będą dlasze testy próbne w razie problemów technicznych.

IV ROK Prawa studia stacjonarne i niestacjonarne

9 czerwca br. odbędzie się test próby z postępowania karnego dla osoób powtarzających przedmiot Postępowanie karne z grup dr hab. M.Klejnowskiej prof.UR proszę o śledzenie swoich kont i zalogowanie się o właściwej porze, a po wypełnieniu testu o jego odesłanie. Proszę też o zgłaszanie wszelkich technicznych wadliwości sytemu MS Teams związanych z przeprowadzeniem testu, gdyb wystąpiły. Proszę uważnie śledzić maile i konta, bo będą dlasze testy próbne w razie problemów technicznych.

 

 

*******************************************************

         III ROK PRAWA

         (studia stacjonarne)

Studenci przypisani do grupy egzaminacyjnej z „Postępowania karnego” do dr hab. M.Klejnowskiej, prof. UR, którzy do tej pory nie otrzymali na swoje maile kodu dostępu do zespołu egzaminacyjnego proszeni są o kontakt mailowy z egzaminatorem ([email protected]) w celu uzyskania takiego kodu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca br.

 

                                               III ROK PRAWA

         (studia niestacjonarne)

 

Studenci przypisani do grupy egzaminacyjnej z „Postępowania karnego” do dr hab. M.Klejnowskiej, prof. UR, którzy do tej pory nie otrzymali na swoje maile kodu dostępu do zespołu egzaminacyjnego proszeni są o kontakt mailowy z egzaminatorem ([email protected]) w celu uzyskania takiego kodu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca br.

 

 

********************************************                         

                                               IV ROK PRAWA

         (studia stacjonarne)

Studenci powtarzający w bieżącym roku akademickim 2019/2020 przedmiot „Postępowanie karne” przypisani do grupy egzaminacyjnej dr hab. M.Klejnowskiej, prof. UR, którzy do tej pory nie otrzymali na swoje maile kodu dostępu do zespołu egzaminacyjnego proszeni są o kontakt mailowy z egzaminatorem ([email protected]) w celu uzyskania takiego kodu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca br.

 

IV ROK PRAWA

         (studia niestacjonarne)

Studenci powtarzający w bieżącym roku akademickim 2019/2020 przedmiot „Postępowanie karne” przypisani do grupy egzaminacyjnej dr hab. M.Klejnowskiej, prof. UR, którzy do tej pory nie otrzymali na swoje maile kodu dostępu do zespołu egzaminacyjnego proszeni są o kontakt mailowy z egzaminatorem ([email protected]) w celu uzyskania takiego kodu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca br.

****************************************

Uwaga

W dniach 04-10.06 prof. dr hab. Stanisław Sagan będzie prowadził konsultacje dla studentów (dotyczy to przede wszystkim seminarzystów) w swoim gabinecie na pl. Ofiar Getta

*************************************

Egzaminy Komisyjne