Zespół programowy kierunku Prawo

1 . dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR - kierownik zespołu (email: [email protected]

2. dr hab. Roman Uliasz, prof. UR,

3. dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR,

4. dr Małgorzata Trybus,

5. mgr Marek Podraza,

6. Dawid Kita- student.