Ogłoszenia Praca Socjalna

Dodatkowe terminy zajęć z przedmiotu seminarium magisterskie prowadzonych przez prof. Jolantę Szempruch:
Seminarium mgr I rok II stopień stacjonarne praca socjalna - 25.01.2021
godz. 14.30-17.45 (4 godz.)

Seminarium mgr I rok II stopień stacjonarne socjologia - 29.01.2021
godz. 8.00-11.15 (4 godz.)


*************************
Dodatkowe zajęcia z dr Markiem Motyką z przedmiotu Socjoterapia
(Praca socjalna, II rok I stopnia)odbędą się w dniu 20.01.2021 w godz. od 14.45 do 16.15
oraz w dniu 27.01.2021 w godz. od 14.45 do 16.15
Marek Motyka

************************
III PRACA SOCJALNA niestacjonarna zgodnie z Uchwałą Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Społecznych

z dnia 15.12.2020 zjazd 9-10 stycznia 2021 r. odbędzie się zgodnie z planem.
Jedynie wykład ogólnouczelniany został przeniesiony na 17 stycznia 2021 r. w godz. 8.00-11.15

*************************
Seminarium licencjackie prowadzone przez dr Marka Motykę (III PS st. stacjonarne)

Dwie godziny zajęć z dnia 16.12.2020 (planowo od 11.30 do 13.00)
zostaną zrealizowane w dniu 15.12.2020 od godz. 10.00 do 11.30.

***********************
II Praca socjalna II stopień (st. stacjonarne) Uwaga zmiana terminu zajęć:
Zajęcia z przedmiotu Organizacja i zarządzanie w strukturach pomocy społecznej

prowadzone przez dr hab. prof. UR Macieja Gitlinga odbywać się będą w dniach
12 i 19 stycznia w godzinach 8.00 - 11.45 (pierwotne daty to 7 i 14 stycznia) w formie zdalnej

***************************
Zajęcia z przedmiotu Praca socjalna z trudnym klientem prowadzone przez mgr Joannę Ferenc-Bar
w dniu 14.12 zostają odwołane

************************
Zajęcia z przedmiotu Język Migowy prowadzone przez dr Małgorzatę Zaborniak-Sobczak (III rok PS niestacj.)
w dniach 11.12 i 13.12 zostają odwołane. Odbędą się w dniach 19.12 oraz 24.01.2021.

****************************
Zajęcia z przedmiotu Diagnoza w pracy socjalnej prowadzone przez dr Dorotę Rynkowską

odbędą się w następujących terminach:

10.12.2020 (czwartek) I grupa zajęcia odbywają się w 
godz.10:45-12:15,zostają przełożone na 7.12.2020 (poniedziałek) w 
godz.9-10:30
10.12.2020 (czwartek) II grupa zajęcia odbywają się w 
godz.12:45-14:15, zostają przełożone na 9.12.2020 (środa) w godz.
10:30-12:00
17.12.2020 (czwartek) II grupa zajęcia odbywają się w 
godz.12:45-14:15, zostają przełożone na 16 .12.2020 (środa) w godz.
10:30-12:00
 

***************************************

Szanowni Państwo,

Zgodnie z  § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim,

osoba przyjęta na studia w ramach I i II tury rekrutacji wpisana na listę studentów nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką po nabyciu praw studenta. 

W związku  z powyższym:

  1. Aby uzyskać legitymację studencką należy uiścić opłatę w wysokości 22 zł za jej wydanie. Opłatę należy uiścić na numer subkonta, który można pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.pl. Uwaga! Nie należy dokonywać wpłat za legitymację studencką na numer konta, na który wpłacano opłatę rekrutacyjną. Nowa legitymacja nie jest potrzebna aktualnym studentom UR, którzy mają jeszcze wolne miejsca na naklejki potwierdzające status studenta.

 Wpłatę prosimy uiścić najlepiej do 13.10.2020 r.

  1. W załączeniu przesyłamy:
  • druk zawierający rotę ślubowania;
  • druk oświadczenia w sprawie wirusa SARS-CoV-2.;
  • druk oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Rzeszowskim.

  

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią, wypełnienie i podpisanie, a następnie dostarczenie do Dziekanatu KNS UR al. Kopisto 2a, budynek A2, pok. 30 b z zachowaniem następującego harmonogramu:

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia studia niestacjonarne  16.10.2020 r. godz. 10.00

Praca socjalna II stopnia studia niestacjonarne  16.10.2020 r. godz. 11.00

Praca socjalna II stopnia studia niestacjonarne  16.10.2020 r. godz. 12.00

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia studia niestacjonarne  17.10.2020 r. godz. 9.30-12.00

 

  1. Prosimy także o zapoznanie się z treścią kodeksu etyki studenta, dostępną na stronie: https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/kodeks-etyki-studenta.