Zespół programowy kierunku Praca Socjalna

1 . dr Sławomir Wilk - kierownik zespołu (email: [email protected]

2. dr hab. Krzysztof Malicki, prof. UR,

3. dr Magdalena Pokrzywa,

4. dr Marek Motyka,

5. dr Dorota Rynkowska,

6. Alicja Micał - student.