Sylabusy Pedagogika

Języki obce

Wychowanie fizyczne

Immersyjna nauka języka angielskiego

Pedagogika I stopnia stacjonarna 2020-2023 (profil ogólnoakademicki)

Pedagogika I stopnia niestacjonarna 2020-2023 (profil ogólnoakademicki)

Pedagogika II stopnia stacjonarna 2020-2022 (profil ogólnoakademicki)

Pedagogika II stopnia niestacjonarna 2020-2022 (profil ogólnoakademicki)