Zespół programowy kierunku Pedagogika

  1. Dr hab. Marta Wrońska, prof. UR - kierownik zespołu, (email: [email protected]
  2. Dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, prof. UR,
  3. Dr Danuta Ochojska,
  4. Dr Jakub Czopek,
  5. Dr Anna Mazur,
  6. Marzena Żyła - studentka.